LA TAULA DE CONSENS PEL DELTA, CREA LA TAULA MIXTA

Aquest matí s’han reunit telemàticament els alcaldes dels set municipis del Delta de l’Ebre; la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre i la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre; el sr. Rafa Sánchez, Tècnic de la Taula; el camarlenc el sr. Xavier Curto, Portaveu de la Taula, amb el sr. Joan Sabaté, representant del Govierno; el sr. Antoni Espanya, Cap de Servei Provincial de Costes i Ministeri Transició Ecològica del Governo; el sr. Ferran Miralles Sabadell, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat; el sr. Albert Alins Abad, Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral per constituir la Comissió Mixta de treball.

Durant la reunió s’han acordat els següents punts:

– Afegir els estudis realitzats fins ara per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica al Pla Delta de la Taula de Consens.

– Constituir un equip tècnic de treball en components nomenats per la Generalitat de Catalunya, l’Estat Espanyol i la Taula de Consens pel Delta.

– Convoca a tots plegats a la pròxima reunió de l’1 de juliol de 2020.

A més el Portaveu Javier Curto ha proposat que a la taula tècnica de treball se sumi la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, la qual pot aportar solucions efectives per al tractament dels sediments. El sr. Antoni Espanya s’hi ha compromès a traslladar en aquest sentit, i a traslladar Madrid, al Ministerio, els detalls i acords sortits de la reunió d’avui.

L’Alcalde de Camarles, el sr. Navarro ha vist molt fructífera aquesta reunió. Després de tres anys des de la creació de la Taula, manifestant que avui s’ha vist un gran pas de gegant per poder defensar el Delta i impedir la seva regressió.

L’AJUNTAMENT DE CAMARLES CELEBRA EL PRIMER PLE TELEMÀTIC DE LA HISTÒRIA

L’Ajuntament de Camarles va celebrar aquest divendres passat, 22 de maig, el primer ple municipal per via telemàtica de la història del municipi. La crisi sanitària del coronavirus ha modificat les maneres de treballar a l’Ajuntament, i la tecnologia és un factor clau per possibilitar que el consistori funcioni al 100%. Aquesta forma de treballar telemàtica també l’ha adaptat els diferents grups municipals i el mateix equip de govern.

El ple es pot veure al canal de YouTube de l’Ajuntament de Camarles i a partir d’ara, i també per primer cop a la història, el proper ple telemàtic es podrà seguir a través del canal de la plataforma YouTube.

Aquests van ser els punts de l’ordre del dia del Ple extraordinari:
– Explicació per part de l’alcalde, de les actuacions que ha dut a terme l’equip de govern de l’Ajuntament de Camarles, referent a la COVID-19.

– Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 70 al núm. 95 de 2020.

– Contracte menor arranjament camins municipals: Sortida Camarles, Direcció Ampolla, Gravera, Creu Roja i Lateral AP. Oferta d’ocupació pública 2020.

– Construcció 12 nínxols tramitació emergència.

– Proposta del Grup Municipal de Junts per Camarles i Lligallos.

ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT I AIGÜES DE CATALUNYA PER L’IMPLANTACIÓ DE MESURES D’AJUTS PER LA COVID-19

agua_del_grifo

Acord entre l’Ajuntament de Camarles i Companyia General d’Aigües de Catalunya, per a la implantació de mesures d’ajuts econòmics a petites i mitjanes empreses i autònoms davant els efectes de la declaració de l’estat d’alarma per la COVID-19.

El passat dijous l’alcalde de Camarles, el sr. Josep Antoni Navarro Serra i el sr. Marc Pifarré i Estrada en representació d’Aigües de Catalunya, van signar un acord amb una sèrie d’ajuts econòmics per poder fer front als rebuts de l’aigua dels propers períodes, contribuint així, a la minimització dels efectes de la crisi sobre les petites empreses i autònoms.

Aquests ajuts consten de:
– Congelar i no passar a cobrament durant els propers 3 meses les factures.
– Possibilitat de fraccionar el pagament de les factures en 3 o 6 mesos.

Les empreses i autònoms que es vulguin adherir als ajuts ho hauran de fer enviant la seva sol·licitud, mitjançant els canals de comunicació que la companyia ha habilitat, a més, s’hauran de reunir uns requisits, que podreu consultar a l’acord adjunt.

Aquests ajuts s’aplicaran mentre sigui vigent l’estat d’alarma.

 

web Aigües de Catalunya