Camarles.cat

Calendari Fiscal 2020

Amb motiu de les mesures aprovades per RD 463/2020, El President de BASE va suspendre, mitjançant decret número 2020/1190. de data 18 de març, els períodes d’ingrés inclosos al Calendari Fiscal i Anunci de Cobrament de l’any 2020 que s’havien publicat al BOPT el 14 de febrer de 2020. Aquestes són les dates de cobrament del nou Calendari Fiscal d’aquest 2020.

Descripció del patró Clau Data inici Data final
Impost Vehicles Tracció Mecànica
IVTM
27/03/2020
31/07/2020
Impost Béns Immobles Rústica
IBI Rústic
30/04/2020
31/08/2020
Impost Béns Immobles Urbana (1a fracció)
IBI Urbà
30/04/2020
31/08/2020
Impost Béns Immobles Urbana (2a fracció)
IBI Urbà
30/06/2020
30/09/2020
Impost Activitats Econòmiques
IAE
30/07/2020
02/11/2020
Béns Immobles Característiques Especials
30/07/2020
02/11/2020
Taxes i Preus Públics Agrupats
30/07/2020
02/11/2020