Camarles.cat

Calendari Fiscal 2021

Descripció del patró Clau Data inici Data final
Impost Vehicles Tracció Mecànica
IVTM
30/03/2021
29/05/2021
Impost Béns Immobles Rústica
IBI Rústic
30/04/2021
30/06/2021
Impost Béns Immobles Urbana (1a fracció)
IBI Urbà
30/04/2021
30/06/2021
Impost Béns Immobles Urbana (2a fracció)
IBI Urbà
30/06/2021
31/08/2021
Impost Activitats Econòmiques
IAE
30/07/2021
30/09/2021
Béns Immobles Característiques Especials
30/07/2021
30/09/2021
Taxes i Preus Públics Agrupats
30/07/2021
30/09/2021