Calendari Fiscal 2023

Descripció del patró Clau Data inici Data final
Impost Vehicles Tracció Mecànica
IVTM
31/03/2023
31/05/2023
Impost Béns Immobles Rústica
IBI Rústic
28/04/2023
30/06/2023
Impost Béns Immobles Urbana (1a fracció)
IBI Urbà
28/04/2023
30/06/2023
Impost Béns Immobles Urbana (2a fracció)
IBI Urbà
30/06/2023
31/08/2023
Impost Activitats Econòmiques
IAE
28/07/2023
29/09/2023
Béns Immobles Característiques Especials
28/07/2023
29/09/2023
Taxes i Preus Públics Agrupats
28/07/2023
29/09/2023