Camarles.cat

Calendari Fiscal 2020

Descripció del patró Clau Data inici Data final
Impost Vehicles Tracció Mecànica
IVTM
27/03/2020
29/05/2020
Impost Béns Immobles Rústica
IBI Rústic
30/04/2020
30/06/2020
Impost Béns Immobles Urbana (1a fracció)
IBI Urbà
30/04/2020
30/06/2020
Impost Béns Immobles Urbana (2a fracció)
IBI Urbà
30/06/2020
31/08/2020
Impost Activitats Econòmiques
IAE
30/07/2020
30/09/2020
Béns Immobles Característiques Especials
30/07/2020
30/09/2020
Taxes i Preus Públics Agrupats
30/07/2020
30/09/2020