Camarles.cat

Elies Bonet Cervera

Biografia, formació i trajectòria política

Data de Naixement: 07/10/1973
Lloc de Naixement: Tortosa
Contacte: elboce2@gmail.com

Formació
Educació General Bàsica, EGB.

Trajectòria Professional
Treballant a la construcció amb empresa pròpia.

Trajectòria política
Regidor de l’Ajuntament de Camarles des del 2015 fins a l’actualitat.

Càrrecs

Regidor Oposició

Competències Delegades

Membre de Comissions Informatives:

Governació, Urbanisme, Indústria, Medi Ambient, Agricultura i Serveis

Hisenda i Especial de Comptes

Concepte Règim 2019 2018 2017
DEDICACIÓ EXCLUSIVA
100%

Retribució Anual

5.650€
6.100€
8.950€

Declaració de béns

2019 - 2023

Declaració de béns

2015 - 2019

Declaració d'activitats

2019 - 2023

Declaració d'activitats

2015 - 2019