Convenis

AnyObjecte del ConveniData ConveniDocument
2023Conveni per regular l'atogament d'una subvenció a l'Ajuntament de Camarles per destinar-la al desplegament del Pla Local de Joventut al municipi20/12/2023Descarregar
2023Acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Camarles i La Federació catalana dels Tres Tombs15/11/2023Descarregar
2023Conveni de delegació de competències i d'exercici de funcions en matèria de gestió de sanejament en alta entre el Consell COmarcal del Baix EBre i l'Ajuntament de Camarles25/10/2023Descarregar
2023Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Camarles en l'àmbit de les polítiques i programes socials d'habitatge25/10/2023Descarregar
2023Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Camarles per a la realització del programa treball i formació 2023 Línies MG52, PRGC, PANP, DONA i TRANS.10/10/2023Descarregar
2023Conveni de col·laboració interadministrativa entre el departament Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Camarles per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran dependent "Basana Centre de Dia", a Camarles.05/10/2023Descarregar
2023Conveni de col·laboració entre l'Agència de Ciberseguretat de catalunya i l'Ajuntament de Camarles01/08/2023Descarregar
2023Conveni marc referit a la col·laboració per a la redacció, el seguiment i l'avaluació/actuació d'un pla local de seguretat viària per a l'Ajuntament de Camarles15/05/2023Descarregar
2022Conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)14/04/2022Descarregar document
2022Conveni contracte prestació de serveis d'activitats en el lleure estiu 2022.14/06/2022Descarregar document
2021Contractació administrativa de serveis de producció de comunicació audiovisual per mig de la cooperació horitzontal dels ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Camarles i l'Ampolla30/08/2021Descarregar document
2021Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Camarles i Humana-Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible31/05/2021Descarregar document
2021Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i l’Ajuntament de Camarles, per a la posada a disposició dels espais adequats a municipi de Camarles per a l’execució de campanyes de vacunació en el marc del Sistema públic de salut Catalunya.12/05/2021Descarregar document
2021Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Camarles i Gialro We Win Soccer SL per la utilització de les instal·lacions esportives.25/03/2021Descarregar document
2021Conveni de gestió informatitzada del Padró d’Habitants i aprovació del nou encàrrec de la gestió informatitzada del Padró d’Habitants a la Diputació de Tarragona i del respectiu conveni regulador.26/02/2021Descarregar document
2020Conveni col·laboració de prestació d'activitats en el lleure22/06/2020Descarregar document
2020Renovació Conveni de la xarxa de Radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya - RESCAT02/06/2020Descarregar document
2020Conveni col·laboració Ajuntament de Camarles i Creu Roja de Deltebre03/03/2020Descarregar document
2020Conveni col·laboració entre Ajuntament de Camarles i Consell Comarcal del Baix Ebre per al funcionament del servei d'informació i atenció a les dones-SIAD-24/02/2020Descarregar document
2020Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Camarles atenció a les persones amb dependències(Pro1deP)24/02/2020Descarregar document
2020Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Camarles pel servei d'ajuda a domicili24/02/2020Descarregar document
2020Conveni col·laboració Consell Comarcal del Baix Ebre i Ajuntament de Camarles Atenció Social Primària24/02/2020Descarregar document
2020Conveni de col·laboració Consell Comarcal Baix Ebre i Ajuntament de Camarles desenvolupament del programa serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents24/02/2020Descarregar document
2019Conveni col·laboració Consell Comarcal i Ajuntament de Camarles programa de treball i formació adreçat a persones en situacio d'atur que hagin exhaurit la prestació per desocupacióAcord directeDescarregar document
2019Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Camarles i el Consell Comarcal del Baix Ebre per a l'arranjament i millora del camí Mas d'Arsís, Camí de la Partició i Camí de la Farola21/12/2019Descarregar document
2019Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Camarles i el Consell Comarcal del Baix Ebre Programa i formació adreçat a persones en situació d'atur sense prestació per desocupació21/12/2019Descarregar document
2019Conveni de col·laboració Consell Comarcal Baix Ebre i Ajuntament de Camarles desenvolupament del programa serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescent21/11/2019Descarregar document
2018Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Camarles i el Consell Comarcal del Baix Ebre per al desenvolupament del programa serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.15/02/2018Descarregar document
2018Conveni Marc per a la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Camarles, per a la prestació, el manteniment i la millora de les prestacions de serveis econòmics de la xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, i altres programes relatius al Benestar Social.15/02/2018Descarregar document
2018Conveni per a la participació conjunta i coordinada al programa de fires internacionals, nacionals i estatals de l'Agència Catalana de Turisme entre el PTDT i diferents ajuntament, patronats municipals de turisme i entitatss (Còrner 2018)15/02/2018Descarregar document
2018Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Camarles per a la realització del programa de treball i formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció laboral i dones en situació d'atur.14/03/2018Descarregar document
2018Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Camarles per al Servei d'Assistència Informàtica a l'Ajuntament29/05/2018Descarregar document
2017Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Camarles i el Consell Comarcal del Baix Ebre per al funcionament del servei d'informació i atenció a les dones.29/03/2017Descarregar
2017Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els Ajuntament de la comarca per  a la realització del BAT (Banc d'Ajudes Tècniques) dins del programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències (ProdeP).29/03/2017Descarregar
2017Conveni Marc entre l'Ajuntament de Camarles i el Consell Comarcal del Baix Ebre en matèria de Serveis Socials i Benestar o altres programes relatius al Benestar Social.29/03/2017Descarregar
2017Conveni Marc per a la cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Camarles i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la prestació, el manteniment i la millora de les prestacions de serveis i econòmiques de la xarxa de Serveis Socials d'Atenció.29/03/2017Descarregar
2017Conveni per regular l'atorgament de subvenció directa per destinar-la a l'execució d'obres d'arranjament de diversos camins municipals del terme de Camarles. 28/04/2017Descarregar
2017Conveni Consell Comarcal del Baix Ebre per a la realització del programa treball i formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiaris de la renda mínima d'inserció.28/04/2017Descarregar
2017Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els Ajuntament de la comarca del Baix Ebre per desplegar el funcionament del dispositiu d'inserció sociolaboral del Baix Ebre 2017 dintre del projecte Baix Ebre Avant.28/04/2017Descarregar
2017Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Camarles i el Servei Català de la Salut per a l'atenció primària en consultoris municipals (Consultori Local Lligallo del Gànguil - 05815).31/08/2017Descarregar
2017Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Camarles i el Servei Català de la Salut per a l'atenció primària en consultoris municipals31/08/2017Descarregar
2017Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Camarles i el Baix Ebre Innova SL per a l'ús formatiu d'espai.19/10/2017Descarregar