Camarles.cat

Avaluació 2020

SOL·LICITUDS 2021
Resoltes
01
Estimades
00
Desestimades
00
TEMES 2021
Vía Verda - Medi Ambient
01
Informació Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere
00
Informació sobre autoritzacions o permisos via públicas
00
Informació sobre adjudicacions i/o contractació
00
Altres
00

Avaluació 2020

SOL·LICITUDS 2020
Resoltes
05
Estimades
--
Desestimades
01
TEMES 2020
Informació urbanística
03
Informació Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere
02
Informació sobre autoritzacions o permisos via públicas
--
Informació sobre adjudicacions i/o contractació
--
Altres
01

Avaluació 2019

SOL·LICITUDS 2019
Resoltes
02
Estimades
--
Desestimades
--
TEMES 2019
Informació urbanística
01
Informació sobre activitats econòmiques
--
Informació sobre autoritzacions o permisos via públicas
--
Informació sobre adjudicacions i/o contractació
01
Altres
--