Camarles.cat

Grups Polítics

ERC Camarles i Lligallos

Telèfon: 669558010
Correu electrònic: valldefullola@gmail.com
Facebook: @erccamarleslligallos

Article d'Opinió

Aquest grup polític no ha publicat fins ara cap article d’opinió.

La Veu del Poble Camarles i Lligallos - FIC

Telèfon: 619852642
Correu electrònic: ramonbrull55@gmail.com
Facebook: @laveudelpoblefic

Article d'Opinió

Aquest grup polític no ha publicat fins ara cap article d’opinió.

Junts per Camarles i Lligallos

Telèfon: 637530801
Correu electrònic: barbaracurtocamison@gmail.com
Facebook: @juntspercamarlesilligallos

Article d'Opinió

Aquest passat mes de novembre l’alcalde/president de la nostra corporació va convocar sessió extraordinària i urgent, és a dir , els regidors/ regidores vam rebre la convocatoria el día anterior a la celebració del ple, donat la immediatesa d’aquesta,la regidora del nostre grup Bàrbara Curto Camisón no va poder assistir-hi per motius laborals , qui seguint les obligacions que ens marca el legislador als càrrecs electes ,va excusar la seva presència per escrit a la secretaría de l’ens .

L’ordre del día detallava  un únic punt a tractar : la presa de condició com a regidora no adscrita al grup municipal Erc Camarles i els Lligallos de la que fins al moment havia estat segona tinent d’alcalde i regidora delegada de les àrees de promoció econòmica, comunicació i comerç , la senyora Montserrat Bonet Caudet.

La sessió plenària es va celebrar el passat 27 de novembre de 2019, durant aquesta la regidora en qüestió va llegir un escrit explicant els motius que l’han portat a prendre aquesta decisió.

Fent un breu resum del que es detalla a l’escrit , concretament a l’exposició de fets, la regidora manifesta el seu desacord amb la resta de membres de l’equip de govern ( regidors del grup d’ERC i La Veu del Poble ) , els quals en una reunió interna de grup de govern ,a la qual també cal remarcar que no hi era present l’alcalde (fet que ens sorprèn, i ens costa de comprendre com el màxim responsable de l’equip de govern no està   present a les reunions del grup), la resenta de regidors allí presents van decidir vulnerar-nos el dret de participació als mitjans de comunicació local que ens otorga l’article 170.2 de la LRLC i vulnerar el dret a la llibertat d’expressió.

Davant d’aquesta preocupant situació la portaveu del nostre grup la sra.Sandra Zaragoza va preguntar a la regidora en qüestió si aquesta decisió era conseqüència dels fets exposats anteriorment o havien succeït més fets durant aquests escassos sis mesos de govern que l’han portat a prendre aquesta decisió, responent la sra Montserrat Bonet que aquest només ha estat el detonant, que anteriorment s’han produït més fets i decisión amb els quals ella no está d’acord.

El grup de Junts per Camarles i els Lligallos , estem força preocupats davant d’aquesta situació que al nostre entendre no beneficia la política local del nostre municipi ni l’interès comú dels nostres veïns/veïnes, desitjem molts encerts a la regidora Montserrat Bonet per seguir treballant pel nostre poble

Regidora No Adscrita

Telèfon:
Correu electrònic: mbonet@camarles.cat
Facebook:

Article d'Opinió

El fet pel que he de deixar l’equip de govern,  ve donat perquè s’han produït uns fets durant aquest mandat en els que no puc estar d’acord amb l’actuació del Sr. Alcalde,  i tampoc de la resta de regidors que en cap moment m’han recolzat.

L’últim fet que m’ha fet prendre aquesta decisió ha estat el comentari que va fer el Sr. Alcalde al Facebook.

De tots i totes  els regidors/res de govern, aquí presents, és coneguda la decisió que varem prendre amb la reunió interna en la que es va decidir per majoria, que no es publicaria  a l’edició de la revista BIM el recull de notícies del grup municipal de Junts per Camarles i Lligallos, va quedar clar amb la reunió del grup de l’equip de govern, reunions a les quals  el Sr. Alcalde fins ara no ha assistit.

El Sr. Alcalde va fer unes manifestacions al Facebook en la que contesta “tenen tota la raó del mon: s’han obviat les meves indicacions al respecte”.

He de dir que  l’equip de govern per majoria  va prendre la decisió de no publicar-les, penso que  el Sr. Alcalde no va actuar correctament al fer aquestes manifestacions a través del Facebook, i deixar-me a mi tota la responsabilitat d’aquest assumpte que va ser presa entre tots i totes.

Per tant, entenc que per aquest motiu, entre altres que han anat succeint al llarg d’aquests mesos de govern i que penso que no són del tot correctes, he de deixar l’equip de govern i passar al grup de no adscrits, per així poder continuar treballant pel poble des de l’oposició.