Camarles.cat

Registre Municipal d'Entitats i Associacions

El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, és una base de dades gestionada per l’Ajuntament de Camarles que ens permet conèixer el nombre d’entitats existents al municipi, els seus objectius i la seva representativitat o el seu pes específic, amb l’objecte d’afavorir el suport i el foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana. 

Com registrar una entitat

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.

Les associacions s’han d’inscriure en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya només a afectes de publicitat. 

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.

Les associacions s’han d’inscriure en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya només a afectes de publicitat. 

Direcctori d'Entitats i Associacions