Registre Municipal d'Entitats

President/a: Bruno Llangostera

Contacte: amcamarles@hotmail.es

President/a: Blanca Bertomeu Príncep

Contacte: ampaceiplligallos@gmail.com

President/a: Regina Roch

Contacte: ampasantangel@gmail.com

President/a: Elisabet Faubet

Contacte: amartinez_ampolla@hotmail.com

President/a: Ruber Paredes

Contacte: associacio.uncop@gmail.com

President/a: Jordi Gil

Contacte: comcamarles@gmail.com

President/a: Teresa Calduch

Contacte: jubilatscamarles@gmail.com

President/a: Indre Cepaityte

Contacte: bandacornetesitambors@gmail.com

President/a: Eduard Miralles

Contacte: camarles@caritastortosa.org

President/a: Jaume Tomàs Pagà

Contacte: 

President/a: Octavi Martí

Contacte: clubfutbolcamarles@gmail.com

President/a: Lolin

Contacte: 

President/a: Noelia Canela

Contacte: hola@fundacionoelia.org

President/a: 

Contacte: 

President/a: Francisco R. Curto Mola

Contacte: 

President/a: Joan Guart

Contacte: pblligallos@gmail.com

President/a: Estanislao Martínez

Contacte: pintorsjar@hotmail.com

President/a: Gerard Gilabert

Contacte: airunb@yahoo.es

President/a: Miguel Olid

Contacte: lodelbarret@hotmail.com

President/a: Ignasi Vallès

Contacte: sclaboquera@gmail.com

Com registrar una entitat

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.

Les associacions s’han d’inscriure en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya només a afectes de publicitat.