Camarles.cat

Sergi Curto Bonet

Informació

Data de Naixement:
Lloc de Naixement:
Partit Polític: Candidatura de Progrés Camarles i Lligallos
Membre de la Junta de Govern: No
Membre de Comissions Informatives:
– Joventut, Festes, Esports, Promoció Econòmica, Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència.

Formació:
Trajectòria Professional:
Trajectòria política:

Càrrecs i Competències Delegades

Càrrecs

– Regidor Joventut

– Regidor Fires i Festes

– Regidor Sanitat

Competències Delegades

– Conseller del CCBE.

– Suplent Consell Escolar del Col·legi Sant Àngel.

– Suplent Consell Escolar dde la Llar d’Infants.

Declaració de béns i drets patrimonials, i
d'Incompatibilitat i activitats

Declaració de béns

Declaració de béns d'Incompatibilitat i activitats

2023

Retribució Anual

-