Resolucions Judicials

Si l’ens ha estat part processal d’alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d’aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l’alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

Sentència nº 86/2022 

 • DATA: 01/04/2022
 • NÚMERO: 86/2022
 • ÒRGAN:Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Tarragona
 • TIPUS:Procediment ordinàri nº 281/2018
 • DOCUMENT: PDF

Sentència nº 1521/2021 (Secció:315/2021)

 • DATA: 13/04/2021
 • NÚMERO: 1521/2021
 • ÒRGAN: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • TIPUS: Recurs d’apel·lació contra la sentència núm. 438/2019
 • DOCUMENT: PDF

Sentència nº 1559/2020 – Sentència

 • DATA: 10/07/2020
 • NÚMERO: 1559/2020
 • ÒRGAN: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • TIPUS: Resolució
 • DOCUMENT: PDF

Sentència nº 2438/2020 – Apel·lació nº 199/2019

 • DATA: 29/06/2020
 • NÚMERO: 2438/2020
 • ÒRGAN: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • TIPUS: Apel.lació nº 199/2019
 • DOCUMENT: PDF