Camarles.cat

Contractació

En aquest apartat podeu consultar la informació relativa a l’activitat contractual de l’Ajuntament de Camarles, tant de la contractació pública, mitjançant el Perfil del Contractant, com de tots els contractes menors realitzats pel consistori. 

LICITACIONS

Contractes per procediment obert o negociat

Entrar

RELACIÓ DE CONTRACTES

Oberts i negociats (històrics)

Entrar

CONTRACTES MENORS

Relació de contractes menors

Entrar

RELACIÓ DE PREVEÏDORS

Adjudicataris i/o contractistes

Entrar

MODIFICACIONS

Modificacions de contractes

Entrar

ACTES DE MESA DE CONTRACTACIÓ

Actes  mesa de contractació

Entrar

REGISTRE DE LICITADORS

Entrar