Equipaments

AJUNTAMENT DE CAMARLES

ANTIC SINDICAT
ARROSSER

BIBLIOTECA MUNICIPAL
"GUILLEM DE SUNYER"

CAMP DE FUTBOL
"PLA DE BARRA"

CENTRE MÈDIC
CAMARLES

CENTRE MÈDIC
ELS LLIGALLOS

CASAL
CAMARLENC

CASAL D'AVIS
"BALCÓ DEL DELTA"

CENTRE DE DIA
"LA GRANADELLA"

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'ARRÒS

COBERTA
1 D'OCTUBRE

DEIXALLERIA
MUNICIPAL

ERMITA
SANT MARC

ESCOLA
LLIGALLO DEL GÀNGUIL

ESCOLA
SANT ÀNGEL

ESPLAI
MUNICIPAL

LLAR D'INFANT
"LO RACÓ DEL PETIT"

MAGATZEM
BRIGADA MUNICIPAL

PAVELLÓ MUNICIPAL
D'ESPORTS

PISTA COBERTA
ELS LLIGALLOS

POLICIA LOCAL
CAMARLES

TORRE DE
CAMARLES

ZONA D'ESBARJO
DE CAMARLES