Camarles.cat

Planejament Urbanistic "POUM"

Vols saber com s’ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla General d’Ordenació Urbana, que en defineix l’ordenació i estableix les normes del seu desenvolupament i execució.  

Catàleg de Béns a Pretegir

Catàleg de Masies

Normativa Urbanística

Plànols Informació

Plànols Orientació