Camarles.cat

DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA

En virtut de la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s’estableix la suspensió i interrupció dels terminis per la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. Aquesta mesura s’aplica a tot el sector públic definit a la LPAC, que segons el seu article 2 comprèn a l’Administració General de l’Estat, les Administracions de les Comunitats Autònomes i les Entitats que integren les Administracions Locals.

El mateix Reial Decret estableix que la durada d’aquesta situació excepcional tindrà un termini màxim de quinze dies, si bé l’article sisè de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, habilita la seva pròrroga sempre que la mateixa sigui aprovada pel Congrés dels Diputats.

Solament es reprèn el còmput de dels terminis un cop que el Reial Decret perdi la seva vigència o la perdin les pròrrogues que es realitzen sobre el mateix.

Tràmits

e-FACT

Factura Electrònica

e-NOTUM

Notificació Electrònica

e-TRAM

Tràmits en línea

e-CIUTADÀ

Informació al Ciutadà