Suport Oficina Virtual

A suport de l’oficina virtual trobaràs tota la informació necessària per a ajudar-te a realitzar tramitacions oficials i/o consultes a través d’internet.

Els tràmits per internet representen un estalvi de temps i desplaçaments, ja que no cal que ens personem a les oficines.

Aquests es poden fer les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i són tan segurs i veraços com en l’atenció personal.

Per fer tràmits virtuals ens cal un identificador digital que garanteixi la nostra identitat a Internet i asseguri la integritat i confidencialitat.

Aquest servei és un canal paral·lel al presencial.

Des dels Ajuntaments, juntament amb el Consell Comarcal, la Diputació de Tarragona i el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, es treballa per ampliar progressivament els serveis que es poden oferir a través de l’Oficina Virtual. Uns serveis que creixeran també gràcies a la interconnexió de les diferents administracions.

Es defineix com “l‘adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions mitjançant la qual les administracions públiques difonen informació i presten serveis”.

Les seus electròniques han de fer servir, per a identificar-se i garantir la comunicació segura amb elles i a través d’elles, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de dispositiu segur o mitjà equivalent.

Altrament, la seu electrònica ha d’estar dotada de les eines de signatura electrònica que permetin garantir la identificació dels subjectes que hi accedeixen, per fer tràmits electrònics o per obtenir informació sobre els procediments en què siguin interessats, així com per garantir la integritat, la confidencialitat i la seguretat dels tràmits.

Per tant, la seu electrònica es configura com un espai virtual segur en el qual el ciutadà pot exercir el seu dret a la comunicació amb l’administració pública per mitjans electrònics i realitzar tràmits administratius. És a dir, la seu electrònica és una oficina virtual de l’administració titular que possibilita l’accés a la informació i la realització de tràmits sense limitacions horàries i sense desplaçament i d’una manera segura.

Videotutorial

Per realitzar tràmits com a persona física haureu de disposar d’idCAT Mòbil o d’un certificat digital com l’IdCAT.

Si sou empresa necessitareu un certificat digital d’una autoritat certificadora qualificada (FNMTCamerfirma).

Com obtenir un idCAT Mòbil?

És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica en què s’envia una contrasenya d’un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res).

Per obtenir un idCAT Mòbil, cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys.
 • Acreditar la personalitat mitjançant un dels documents reconeguts següents:
 • Targeta d’identitat d’estranger (TIE)
 • DNI
 • NIE
 • Passaport
 • Document identificador d’un país de la Unió Europea.
 • Targeta de residència comunitària.
 • Informar obligatòriament d’una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte.

Com l’obtens per internet?

Des de l’adreça idcatmobil.seu.cat. Ets pots donar d’alta amb o sense certificat digital, però cal que tinguis la Targeta sanitària individual o la targeta de MUFACE.

Alta sense certificat:

 • persones que tinguin nacionalitat espanyola
 • persones estrangeres que tinguin Targeta d’identitat d’estranger (TIE).

Si és el teu cas, hauràs de seguir els següents passos:

1. Acreditar la teua identitat amb el número i la data de caducitat del DNI o de la TIE, la data de naixement i el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) que lliura el CatSalut.

2. Indicar el teu telèfon mòbil, per identificar-te i rebre avisos, i el correu electrònic.

3. Informar la contrasenya d’un sol ús que rebràs al mòbil per finalitzar l’alta.

Alta amb certificat digital

Si tens un certificat de persona física, corporatiu de persona física o de persona física representant que està vigent i emès per una entitat classificada pel CAOC.
Un cop ho has fet les teues dades de contacte formaran part del fitxer “Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya“.

Com l’obtens presencialment?

És obligatori per a les persones que no tenen TIE i són extracomunitàries o per les persones que no tenen Targeta sanitària individual ni tampoc targeta de MUFACE.
Si és aquest el teu cas:

 1. Emplena, signa i lliura el formulari. Consulta les oficines on tramitar de forma presencial (oficines d’atenció ciutadana, serveis territorials, oficines de gestió empresarial…). També ho pots fer en alguns ajuntaments i consells comarcals que ofereixen el servei. Consulta-ho abans de desplaçar-t’hi.

 2. Acredita la teua identitat amb un document identificatiu com, per exemple, el DNI. Tots els documents que aportes han d’estar vigents en el moment del registre. Si estigués caducat, és necessari aportar el comprovant de renovació.

Videotutorials

CAT
Com obtenir l’idCAT Mòbil amb DNI i targeta sanitària
Com obtenir l’idCATMòbil amb TIE i targeta sanitària
Com obtenir l’idCATMòbil amb TIE i MUFACE

CAST
Cómo obtener el idCAT Mòbil con DNI y tarjeta sanitaria
Cómo obtener el idCAT Mòbil con TIE y tarjeta sanitaria
Cómo obtener el idCAT Mòbil con TIE y MUFACE

Àrab
كيفية الحصول على idCATMòbil بواسطة بطاقة التعريف الوطنية والبطاقة الصحية
كيفية الحصول على IDCATMòbil بواسطة بطاقة هوية الأجانب و البطاقة الصحية.
كيفية الحصول على IDCATMòbil بواسطة بطاقة هوية الأجانب و بطاقة التعاضدية العامة لموظفي الدولة المدنيي

ANG
How to obtain idCAT Mòbil with your DNI and health card
How to obtain idCAT Mòbil with a TIE and Health Card
How to obtain idCAT Mòbil with TIE and MUFACE

Com obtenir l’idCAT certificat electrònic?

L’idCAT certificat és un identificador digital que s’instal·la al vostre navegador tot garantint la vostra identitat a Internet i us permet accedir als diferents tràmits i gestions que ofereixen moltes administracions com, per exemple:

 1. Obtenir l’informe de vida laboral de la Seguretat Social.
 2. Obtenir el certificat d’antecedents penals que ofereix el Ministeri de Justícia.
 3. Presentar la declaració de la Renda a l’Agència Tributària (AEAT).
 4. Accedir a diferents carpetes ciutadanes.
 5. Etc.

Hi ha dues formes d’obtenir l’idCAT certificat:

Opció 1: Introduint les dades a través del formulari + Validant-les a l’Entitat de Registre
D’aquesta forma, el vostre pas per l’Entitat de Registre serà més ràpid atès que l’operador que us atendrà ja tindrà totes les dades introduïdes i només les haurà de validar. Els passos són:

 1. Aneu a Sol·licitud del certificat i introduïu les dades requerides per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d’identitat, adreça electrònica, etc.
 2. Un cop introduïdes, personeu-vos a qualsevol de les entitats de Registre idCAT per tal que siguin validades.

Opció 2: Anant directament a una Entitat de Registre
Personeu-vos a qualsevol de les Entitats de Registre idCAT per tal que facin la càrrega de les dades i la seua validació. Aquest procés requerirà que passeu més temps a l’entitat de registre que l’opció 1, però el resultat serà el mateix.
Si voleu disposar d’un idCAT Mòbil trobareu tota la informació a www.idcatmobil.cat

Videotutorials

CAT

Com sol·licitar l’idCAT certificat
Com descarregar i instal·lar l’idCAT certificat

CAST
Cómo solicitar el certificado idCAT
Cómo descargar e instalar el certificado idCAT

Àrab

كيفية طلب الحصول عل
ى شهادة إيدكاتidCAT
كيفية تحميل وتثبيت شهادة إيدكات idCAT

ANG
How to request the idCAT certificate
How to download and install the idCAT certificate

Com obtenir un certificat de representació?

En els següents enllaços trobareu informació per a poder sol·licitar un certificat de representació:

• Certificat de representació – Representant d’Administrador Únic o Solidari
Societats anònimes (A) i limitades (B) si el representant de la societat és administrador únic o solidari, tingui inscrites les seves facultats de representació en el Registre Mercantil i aquestes no hagin estat revocades.

Cost del certificat: 24 euros

Vàlid: 2 anys

Videotutorial

• Certificat de representació – Persona jurídica
Lletres d’inici del NIF A, B, C, D, F, G, J, N, Q, R, S, P, V.

Cost del certificat: 14 euros

Vàlid: 2 anys

Videotutorial

• Certificat de representació – Representante d’Entidad Sense Personalitat Jurídica
Lletres d’inici del NIF E, H, N, P, S, U, V, W.

No té cost

Vàlid: 2 anys

Videotutorial

Com es comunica l’administració amb la ciutadania?

Consisteix en una comunicació formal, personal i, com el mateix nom indica, per mitjans electrònics, que es fa a una persona del contingut d’un acte administratiu que afecta els seus drets i interessos.

Mitjançant el següent enllaç podreu accedir a les vostres notificacions electròniques, necessitareu disposar d’idCAT Mòbil o d’un certificat digital com l’IdCAT. Si sou empresa necessitareu un certificat digital d’una autoritat certificadora qualificada (FNMTCamerfirma)

Accés a la plataforma de notificacions electròniques

També podreu accedir des de la vostra carpeta ciutadana.

Videotutorial

Accedint a la teua carpeta ciutadana podràs consultar:

 • Tots els teus tràmits i actuacions realitzats amb qualsevol administració.
 • Consultar les teues dades personals i saber l’ús que en fan les administracions públiques

Accés a la carpeta ciutadana

Podràs accedir, tant amb idCAT Mòbil com amb certificat digital.

Videotutorial

Com puc crear una factura electrònica?

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae, segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.

En el següent enllaç trobareu informació referent a la creació de e-factura:
Crear e-factures

Com enviar una factura electrònica?

En el següent enllaç trobareu informació referent a com enviar una e-factura:
Enviament e-factures

Com consultar el seu estat?

En el següent enllaç trobareu informació referent a la consulta d’e-factures:
Consultar estat factura

Què signifiquen els estats de l’e-factura que informa l’E.FACT?

En el següent enllaç trobareu informació referent al significat de l’estat de les e-factures:
Significat estat factures

Més informació sobre e-factures

En aquest apartat trobareu més informació sobre e-factures.

Videotutorial

 

Com presentar una oferta amb sobre digital?

Seguint les indicacions d’aquest vídeo, podeu realitzar la presentació d’una oferta via Sobre Digital.

Com presentar una oferta per presentació telemàtica d’ofertes?

Seguint aquesta guia, podeu fer la presentació d’una oferta via presentació telemàtica d’ofertes.