Liquidació del pressupost

ANYDESPESES PER PROGRAMESINGRESSOSDESPESES
2023VeureVeureVeure