Josep Antoni Navarro Serra

Informació

Data de Naixement: 13/08/1954
Lloc de Naixement: Tortosa
Partit Polític: ERC Camarles i Lligallos
Membre de la Junta de Govern: No
Membre de Comissions Informatives:
– Governació, Urbanisme, Indústria, Medi Ambient, Agricultura i Serveis.
– Hisenda – Especial de Comptes.

Formació:
Estudis Acadèmics de banca professional i economia.
Trajectòria Professional:
– Professional de Caixa d’estalvis.
– Pagès.
Trajectòria política:
– Militant des del 2002.
– Alcalde del 2019 al 2021.
– Regidora de l’Ajuntament de Camarles des del 2003 fins a l’actualitat.
– Conseller del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Càrrecs i Competències Delegades

Càrrecs

– Regidor Oposició

Declaració de béns i drets patrimonials, i
d'Incompatibilitat i activitats

Declaració de béns d'Incompatibilitat i activitats

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

RETRIBUCIÓ ANUAL

4.900€
5.600€
9.650€
6.550€
8.250€
5.400€
5.850€