Camarles.cat

Transparència

Amb l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el portal de la transparència esdevé l’instrument bàsic per donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establertes per la Llei i per facilitar a la ciutadania la consulta de la informació en poder de les administracions públiques i la resta de subjectes obligats.
El portal es configura com una plataforma electrònica de publicitat activa que permet l’accés a tota la informació disponible a través d’enllaços a les seus electròniques de les administracions i entitats que s’hi integren.