Camarles.cat

Duprocim

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. 

DOCUMENT COMPLET

Entrar

HIDRATS

Entrar

INFRAESTRUCTURES

Entrar

INUNCAT

Entrar

PLASEQCAT

Entrar

PROCICAT

Entrar

TRANSCAT

Entrar