Camarles.cat

Bàrbara Curto Camisón

Biografia, formació i trajectòria política

Data de Naixement: 07/11/1988
Lloc de Naixement: Tortosa
Contacte: barbarcurtocamison@gmail.com

Formació
Llicenciada en Dret.

Actualment cursant grau en Ciències Polítiques i de l’Administració.

Diversos cursos i seminaris relacionats amb dret administratiu i dret local.

Trajectòria Professional


Trajectòria política
Des de 2006 moments en el qual començo a militar a les Joventuts Nacionals de Catalunya. 

Regidora de l’Ajuntament de Camarles des del 2015 fins a l’actualitat.

Càrrecs

Regidora Oposició

Competències Delegades

Membre de Comissions Informatives:

Joventut, Festes, Esports, Promoció Econòmica, Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència.

Ensenyament, Cultura, Benestar Social i Sanitat.

Declaració de béns

2019 - 2023

Declaració d'activitats

2019 - 2023

Declaració de béns

2015 - 2019

Declaració d'activitats

2015 - 2019

Concepte Règim 2019 2018 2017
DEDICACIÓ EXCLUSIVA
100%

Retribució Anual

7.600€
11.100€
9.115€