Atenció Ciutadana

MISSIÓ

Els serveis d’Atenció Ciutadana tenen l’objectiu de satisfer les demandes d’informació sobre el municipi, solucionar els tràmits municipals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis municipals i/o el funcionament de Camarles i els Lligallos.

COMPROMISOS DE QUALITAT

Es garanteix un servei d’accés fàcil, solucions àgils i eficaces amb un tracte professional.

DADES CONTACTE

Adreça: Carrer Vint, 20, 43894 Camarles
Telèfon: 977 47 00 07
Correu electrònic: ajuntament@camarles.cat
Web: www.camarles.cat

Atenció al públic:
– Telemàtic: tot l’any
– Telefònic: De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 h.
– Presencial: De dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h.

Com arribar:
– Consultar: https://camarles.cat/el-municipi-equipaments/
– Coordenades GPS: 40.771841407663615, 0.6710007288351881

CANALS DE PARTICIPACIÓ, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

Participació i col·laboració ciutadana
Procediment: Enquestes anuals a usuaris dels serveis presencials

Canals:
– Presencial: Ajuntament de Camarles
– Telefònic: 977 47 00 07

Queixes, reclamacions i suggeriment
Procediment:
1. Presentació de la petició i registre d’entrada per al seu seguiment.
2. Derivació de la petició a l’òrgan responsable de la seva resolució.
3. Resolució de la petició per part de l’òrgan responsable.
4. Resposta en el cas de que s’hagi demanat.

Canals:
– Telemàtic: https://camarles.cat/tramits-i-seu-electronica/
– Telefònic: 977 47 00 07
– Presencial: Ajuntament de Camarles

Temps de resposta
Termini mitjà de resposta: 30 dies

SERVEIS

Donar resposta a les necessitats dels ciutadans en matèria d’informació i tramitació mitjançant els diferents canals, així com la gestió de les incidències i reclamacions:

  • Informació i tramitació per a la ciutadania.

  • Atenció a consultes, reclamacions i incidències de la ciutadania.

1. INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ PER A LA CIUTADANIA

Descripció: Informació sobre agenda i actes del municipi, tramitacions municipals i d’altres administracions i efectuar una gran part dels tràmits municipals.

Utilitats: Donar informació i facilitar la tramitació a la ciutadania.

Garantia: L’Ajuntament és el titular de la tramitació i garanteix la seva validesa.

Procediment de gestió del servei:
1. Demanda d’informació – tramitació
2. Procediment en funció de la tramitació i canal d’atenció
3. Lliurament de documentació sobre la tramitació.

Objectius de gestió del servei:
– Presencial: 5 minuts de temps mitjà d’espera per ser atès.
– Telefònic: atendre el 95% de les trucades rebudes.

Informació i tramitació telefònica:
Descripció: Informació sobre actes i agenda del municipi, sobre els requeriments de la tramitació municipal i d’altres administracions, així com els tràmits municipals disponibles.
Ofereix: Suport a les necessitats d’informació i tramitació dels ciutadans i lliurament de documents resultants de tràmits.
Cost i forma de pagament: Trucades gratuïtes
Centres prestadors: Ajuntament de Camarles
Canals de petició i tramitació: 977 47 00 07
Canals de recepció: Per correu electrònic, carpeta del ciutadà, notificació electrònica o correu postal.
Objectius de gestió del servei: 95% de trucades ateses sobre el total de les rebudes.

Informació i tramitació presencial:
Descripció: Oficina d’Atenció al Ciutadà per atendre les consultes d’actes i agenda del municipi i efectuar les tramitacions disponibles.
Ofereix: Suport a les necessitats d’informació i tramitació dels ciutadans i lliurament de documents resultants de tràmits.
Cost i forma de pagament: 0 euros
Centres prestadors: Ajuntament de Camarles
Canals de petició i tramitació: Carrer Vint, 20. 43894 Camarles · Telefònic: 977 47 00 07
Documentació: https://camarles.cat/tramits-i-seu-electronica/
Canals de recepció: En mostrador de l’OAC de l’Ajuntament
Objectius de gestió del servei: 10 minuts de temps mitjà d’espera per ser atès.

Informació i tramitació telemàtica:
Descripció: Portal de tramitació municipal en el Web municipal.
Ofereix: Suport a les necessitats d’informació i tramitació dels ciutadans i lliurament de documents resultants de tràmits.
Cost i forma de pagament: 0 euros
Centres prestadors: Ajuntament de Camarles
Canals de petició i tramitació: https://camarles.cat/tramits-i-seu-electronica/
Canals de recepció: Per correu electrònic, carpeta del ciutadà, notificació electrònica o correu postal.
Objectius de gestió del servei: 7 dies com a màxim.

2. ATENCIÓ A CONSULTES, RECLAMACIONS I INCIDÈNCIES DE LA CIUTADANIA

Descripció: Gestió de les incidències i reclamacions de l’Ajuntament de Camarles sobre el funcionament del municipi o la prestació de serveis públics municipals. Atenció a les consultes web de la ciutadania.

Utilitats: La demanda d’informació efectuada des de pàgines web municipals i les incidències i reclamacions presentades per la ciutadania pels diferents canals d’atenció sobre el funcionament de la ciutat o dels serveis públics municipals.

Garantia: L’Ajuntament és l’encarregat dels serveis públics municipals i per tant, el que garanteix el seu compliment.

Procediment de gestió del servei:
1. Presentació de la petició
2. Derivació de la petició a l’òrgan responsable de la seva resolució
3. Resolució de la petició per part de l’òrgan responsable
4. Resposta en el cas de que s’hagi demanat.

Objectius de gestió del servei:
– Temps mitjà de resposta no superiors als 30 dies.
– El 70% de les peticions no poden tenir més de 30 dies.
– Reclamacions efectuades sobre respostes enviades no superior al 20%.

Atenció a consultes, reclamacions i incidències de la ciutadania
Descripció: Gestió de les incidències i reclamacions de l’Ajuntament de Camarles sobre el funcionament del municipi o la prestació de serveis públics municipals.
Ofereix: Registrar l’entrada i facilitar el seguiment de la seva petició.
Cost i forma de pagament: 0 euros
Centres prestadors: Ajuntament de Camarles
Canals de petició i tramitació:
– Telefònic: 977 47 00 07
– Telemàtic: https://camarles.cat/tramits-i-seu-electronica/
– Presencial: : Carrer Vint, 20. 43894 Camarles
Canals de recepció: Per correu electrònic, carpeta del ciutadà, notificació electrònica o correu postal, indicat pel peticionari.
Objectius de gestió del servei: Temps mitjà de resposta 30 dies.

Atenció a consultes, reclamacions i incidències de la ciutadania via Web
Descripció: Gestió de les incidències i reclamacions de l’Ajuntament de Camarles sobre el funcionament del municipi o la prestació de serveis públics municipals.
Ofereix: Registrar l’entrada i facilitar el seguiment de la seva petició.
Cost i forma de pagament: 0 euros
Centres prestadors: Ajuntament de Camarles
Canals de petició i tramitació:
– Telefònic: 977 47 00 07
– Telemàtic: https://camarles.cat/tramits-i-seu-electronica/
– Presencial: : Carrer Vint, 20. 43894 Camarles
Canals de recepció: Per correu electrònic, carpeta del ciutadà, notificació electrònica o correu postal, indicat pel peticionari.
Objectius de gestió del servei: Temps mitjà de resposta 30 dies.