Camarles.cat

Sandra Zaragoza Vallés

Biografia, formació i trajectòria política

Data de Naixement: 07/07/1973
Lloc de Naixement: Ginebra
Contacte: szaragoza.ajuntamentcamarles@gmail.com

Formació
Diplomatura en comerç ADE.

Trajectòria Professional
Emprenedora en el sector de la neteja i manteniment.

Trajectòria política
Des del 2014 amb la política.

Alcaldessa de Camarles des del 2017 al 2019.

Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Regidora de l’Ajuntament de Camarles des del 2015 fins a l’actualitat.

Càrrecs

Regidora Oposició

Competències Delegades

Membre de Comissions Informatives:

Governació, Urbanisme, Indústria, Medi Ambient, Agricultura i Serveis.

Hisenda i Especial de Comptes.

Joventut, Festes, Esports, Promoció Econòmica, Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència.

Ensenyament, Cultura, Benestar Social i Sanitat.

Declaració de béns

2019 - 2023

Declaració d'activitats

2019 - 2023

Declaració de béns

2015 - 2019

Declaració d'activitats

2015 - 2019

Concepte Règim 2019 2018 2017
DEDICACIÓ EXCLUSIVA
100%

Retribució Anual

2.900€
17.755,68€
9604,24€