EL PAM ÉS L’INSTRUMENT DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE L’ACTIVITAT MUNICIPAL

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és un document redactat conjuntament entre l’Equip de govern i el personal de l’Ajuntament per convertir totes aquelles intencions polítiques en actuacions planificades de manera realista sobre un calendari. Recull quines són les línies estratègiques a seguir i els projectes i les accions més rellevants que configuraran l’acció del Govern municipal per al mandat 2023-2027. A partir de la definició d’uns eixos de treball, es marquen els objectius, així com les accions que es creuen necessàries per assolir-los, incloent-hi els indicadors que permeten avaluar el grau de compliment.

EL PAM VOL FER PROPERA LA POLÍTICA I LA GESTIÓ MUNICIPAL

És una manera de relacionar-se amb cadascuna de les persones que viuen a Camarles i els Lligallos amb la voluntat de fer més propera la política i la gestió municipal. Aquest PAM pretén romandre obert i flexible. És un document viu i revisable i, per tant, s’adaptarà a qualsevol necessitat i/o oportunitat que es consideri positiva per ser incorporada. És per això que no és un document tancat, sinó un punt de partida i una eina de treball compartida, que anualment es revisarà per valorar el grau ‘assoliment, fent possible, d’aquesta manera, introduir les millores necessàries.

TRES ÀMBITS DE TREBALL

El PAM 2023-2027 de l’Ajuntament de Camarles s’ha estructurat a partir de 2 àmbits, els quals han definit els seus eixos de treball.

Per a una major comprensió, aquest àmbits contenen diferents eixos en els que es treballen els objectius i les accions que es duran a terme per assolir-los.

 • 1.SERVEIS CENTRALS I ECONÒMICS
 • 2.SERVEIS A LES PERSONES
 • 3.TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEIS CENTRALS I ECONÒMICS

SERVEIS CENTRAS I ECONÒMICS

0%

Millorar la seguretat amb lectors de matrícules i videovigilància a les entrades de la població.

 • Inici: 2026
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Crear itineraris segurs.

 • Inici: 2026
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Posar mesures per millorar la seguretat vial.

 • Inici: 2024
 • Estat: Pendent d’iniciar
 • Progrès: 0%
 •  

Crear l’Associació de joves.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 75%

Reactivar el Casal Jove.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 50%

Redactar pla local de joventut 24-27.

 • Inici: 2024
 • Estat: Pendent d’iniciar
 • Progrès: 0%

Fundar plataforma jove t’escoltem.

 • Inici: 2025
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Fomentar l’emprenedoria juvenil.

 • Inici: 2025
 • Estat: En curs
 • Progrès: 0%

Fomentar i actualitzar lloc web i Apps, per agilitzar els tràmits i obtenir més col·laboració ciutadana. 

 • Inici: 2024
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Optimitzar els processos administratius.

 • Inici: 2024
 • Estat: Pendent d’iniciar
 • Progrès: 0%

Millorar i ampliar la comunicació entre el municipi i l’exterior.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 30%

Fer una web fàcil, accessible per tothom i transparent.

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs
 • Progrès: 40%

Potenciar i treure la màxima eficiència de tots els canals de comunicació de l’ajuntament.

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs
 • Progrès: 10%

 Instal·lar pantalles d’informació a tot el municipi. Passat de turisme.

 • Inici: 2026
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

                                    

SERVEIS A LES PERSONES

SERVEIS A LES PERSONES

0%

Promoure noves activitats extraescolars.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 40%

Fomentar nous campus durant els períodes de vacances escolars.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 50%

Donar suport a les Associacions de Famílies d’Alumnes AFA del municipi.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 50%

Treballar en cohesió entre la llar, les escoles i l’IES.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 30%

Fer una llar d’infants municipal més atractiva per a la gent de la població.

 • Inici: 2024
 • Estat: Pendent d’iniciar
 • Progrès: 0%

Fomentar les festes tradicionals i impulsar la participació dels veïns i veïnes.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 10%

Realitzar un calendari cultural anual.

 • Inici: 2024
 • Estat: Pendent d’iniciar
 • Progrès: 0%

Obrir un centre de lesctura i oci als Lligallos diàriament.

 • Inici: 2024
 • Estat: Pendent d’iniciar
 • Progrès: 0%

Donar suport al talent local.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 30%

Rehabilitar edificis de caracter cultural

 • Inici: 2025
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

    

Millorar els consultoris locals existents.

 • Inici: 2023
 • Estat: Finalitzat
 • Progrès: 100%

Dotar de més desfibril·ladors DEA a llocs estratègics.

 • Inici: 2025
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Formar en primers auxilis RCP i OVACE.

 • Inici: 2025
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Campanyes de prevenció i xerrades de: salut mental, drogodependències, sexualitat.

 • Inici: 2025
 • Estat: Pendent d’iniciar
 • Progrès: 0%

Ampliació i millora del CAP Camarles

 • Inici: 2027
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%
  •  

Remodelació de la pista esportiva i d’atletisme.

 • Inici: 2026
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Activar i recolzar actes esportius de referència territorial.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 20%

Organitzar activitats esportives i saludables.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 25%

Actualitzar instal·lacions esportives existents.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 70%

Augmentar proposta de campus esportius.

 • Inici: 2024
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%
 •  
 •  

 •  

Treballar per la inclusió de famílies en risc social.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 25%

Crear Punt Lila.

 • Inici: 2026
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Fomentar l’obertura del Centre de Dia els caps de setmana.

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs
 • Progrès: 75%

Implantar l’acte anual de nounats.

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs
 • Progrès: 50%

Crear la Taula d’Entitats Municipal TEM. Taula de diàleg entre associacions, entitats i ajuntament.

 • Inici: 2024
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Crear una partida pressupostària de participació ciutadana.

 • Inici: 2025
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Implementar tecnologies de la informació.

 • Inici: 2024
 • Estat: Pendent d’iniciar
 • Progrès: 0%

Crear unes noves bases de subvencions per a entitats i associacions.

 • Inici: 2024
 • Estat: Pendent d’inciar
 • Progrès: 5%

Cuidar i recolzar les associacions fent-les motor actiu del municipi.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 30%

Endegar projectes de participació ciutadana per a que la població es senti escoltada.

 • Inici: 2024
 • Estat: Pendent d’iniciar
 • Progrès: 0%

Organitzar més festes i esdeveniments durant el transcurs de l’any.

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs
 • Progrès: 40%

Fer unes festes més sostenibles, inclusives i atractives al llarg de l’any i crear un calendari d’accés públic amb tots els actes.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 10%

Recolzar i donar suport a les comissions i potenciar la participació.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 30%

Implantar una nova fira anual al municipi.

 • Inici: 2024
 • Estat: Pendent d’iniciar
 • Progrès: 0%

Col·laborar amb AAVV Sant Joan Baptista en els seus actes.

 • Inici: 2024
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%
 •  
 •  

 •  

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

0%

Actualitzar el pla d’ordenació urbanística municipal.

 • Inici: 2024
 • Estat: Finalitzat
 • Progrès: 100%

Connectar el C/ vint-i-quatre (plaça dels presidents) amb l’Av. Conseller Navarro.

 • Inici: 2026
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Reactivar el projecte RENFE.

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs
 • Progrès: 15%

Condicionar l’accessibilitat de les voreres municipals.

 • Inici: 2024
 • Estat: Pendent d’iniciar
 • Progrès: 0%

Millorar entrades al municipi tant a Camarles com als Lligallos.

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs
 • Progrès: 10%

Connectar la via verda entre L’aldea i la Bassa de les Olles.

 • Inici: 2025
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Finalitzar l’obra de la coberta dels Lligallos per obtenir un recinte polivalent tancat.

 • Inici: 2025
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Noves piscines municipals al pavelló esportiu municipal.

 • Inici: 2027
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Rehabilitació dels sindicat.

 • Inici: 2026
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Reparar carreteres i camins rurals incloent la del lateral del canal.

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs
 • Progrès: 30%

Sistematitzar serveis municipals per al benefici del municipi.

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs
 • Progrès: 20%

Dinamitzar les instal·lacions municipals.

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs
 • Progrès: 25%

Manteniment de camins de muntanya.

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs
 • Progrès: 25%

Crear un àrea d’esbarjo nova.

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs
 • Progrès: 60%
 •  

Crear comunitats energètiques per a beneficiar tot el municipi.

 • Inici: 2025
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Impulsar campanyes de sensibilització sobre el medi ambient i col·laborar amb actes de grups locals.

 • Inici: 2024
 • Estat: Pendent d’iniciar
 • Progrès: 0%

Actualitzar i millorar mobiliari urbà.

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs
 • Progrès: 20%

Renovar contenidors i fomentar el reciclatge.

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs 
 • Progrès: 5%

Treballar en la reducció del CO2 acordat al Pacte d’alcaldes per energia i el clima

 • Inici: 2024
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Fomentar zones verdes (jardins)

 • Inici: 2024
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Instal·lar mini deixalleria a Camarles y Lligallos        

 • Inici: 2024
 • Estat: Pendent d’iniciar
 • Progrès: 0%

           

Donar suport a organitzacions agràries i ramaderes del sector.

 • Inici: 2023
 • Estat: En curs
 • Progrès: 30%

Recuperar l’oficina de turisme

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs
 • Progrès: 35%

Fomentar l’activitat turística creant rutes turístiques, QR als llocs importants i senyalització d’activitats properes.

 • Inici: 2025
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Reestructurar l’àrea d’autocaravanes al municipi i crear una zona destinada al turisme

 • Inici: 2025
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Ampliar i captar noves empreses al Polígon Venta Nova i reactivar el talent del poble facilitant llocs de treball.

 • Inici: 2024
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%

Renovar la imatge del polígon Venta Nova amb una neteja general i arranjaments de paviments i aceres.

 • Inici: 2024
 • Estat: Pendent d’iniciar
 • Progrès: 0%

Millorar la senyalització amb panells informatius i noves indicacions de les empreses instal·lades al polígon.

 • Inici: 2024
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%
 •  

Crear una guia local de comerç i empreses

 • Inici: 2024
 • Estat: En curs
 • Progrès: 10%

Implantar polítiques per fomentar el comerç local.

 • Inici: 2025
 • Estat: Planificat
 • Progrès: 0%
 •