Camarles.cat

Yolanda Guillem Clua

Biografia, formació i trajectòria política

Data de Naixement: 02/05/1960
Lloc de Naixement: Tortosa
Contacte: yguillem@camarles.cat

Formació
Curs en Administració.

Certificat de Professionalitat en Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions Socials.

Trajectòria Professional
Encarrega de secció en supermercat a Agrupació Comercial SA fins al 2000.

Encarrega de secció a Miquel Alimentació SA fins al 2013.

Encarrega de secció a Supermercats Fragadis SL fins al 2015.

Gerocultora al Centre de Dia BASANA fins al 2017.

Trajectòria política
Regidora de l’Ajuntament de Camarles des del 2019.

Càrrecs

Segona Tinet d'Alcalde

Regidora de Cultura

Regidora de Benestar Social

Agenda

Entrar

Competències Delegades

Membre de Comissions Informatives:

Governació, Urbanisme, Indústria, Medi Ambient, Agricultura i Serveis.
 
Hisenda i Especial de Comptes.
 
Ensenyament, Cultura, Benestar Social i Sanitat.
Representació en els organismes:
 
Representant suplent al Consorci de Televisió Local a les Terres de l'Ebre.
 
Representant suplent al Consorci LocalRet.
 
Representant titular al Consell del Centre de Dia.
 
Membre de la junta de Govern Local:
 
Segona Tinent d'Alcalde.

Declaració de béns

2019 - 2023

Declaració d'activitats

2019 - 2023

Concepte Règim Retribució Anual Any
DEDICACIÓ EXCLUSIVA
100%
2.900€
2019

Agenda Yolanda Guillem Clua

Res per mostrar entre el 15/01/2021 i el 15/02/2021.