LA TAULA DE CONSENS PEL DELTA, CREA LA TAULA MIXTA

Aquest matí s’han reunit telemàticament els alcaldes dels set municipis del Delta de l’Ebre; la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre i la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre; el sr. Rafa Sánchez, Tècnic de la Taula; el camarlenc el sr. Xavier Curto, Portaveu de la Taula, amb el sr. Joan Sabaté, representant del Govierno; el sr. Antoni Espanya, Cap de Servei Provincial de Costes i Ministeri Transició Ecològica del Governo; el sr. Ferran Miralles Sabadell, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat; el sr. Albert Alins Abad, Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral per constituir la Comissió Mixta de treball.

Durant la reunió s’han acordat els següents punts:

– Afegir els estudis realitzats fins ara per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica al Pla Delta de la Taula de Consens.

– Constituir un equip tècnic de treball en components nomenats per la Generalitat de Catalunya, l’Estat Espanyol i la Taula de Consens pel Delta.

– Convoca a tots plegats a la pròxima reunió de l’1 de juliol de 2020.

A més el Portaveu Javier Curto ha proposat que a la taula tècnica de treball se sumi la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, la qual pot aportar solucions efectives per al tractament dels sediments. El sr. Antoni Espanya s’hi ha compromès a traslladar en aquest sentit, i a traslladar Madrid, al Ministerio, els detalls i acords sortits de la reunió d’avui.

L’Alcalde de Camarles, el sr. Navarro ha vist molt fructífera aquesta reunió. Després de tres anys des de la creació de la Taula, manifestant que avui s’ha vist un gran pas de gegant per poder defensar el Delta i impedir la seva regressió.