EL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

L’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha subvencionat a l’Ajuntament de Camarles per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, anys 2023. L’actuació subvencionada ha estat la Festa de la Plantada, per un import de 1.352,08 €.

EL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

L’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha subvencionat a l’Ajuntament de Camarles per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, anys 2023. L’actuació subvencionada ha estat la Festa de la Sega, per un import de 1.709,42 €.

50.125,00 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Camarles dins del Programa d’Actuació Municipal (PAM), que està específicament dissenyat per abordar les despeses de manteniment i despeses corrents de les administracions locals. Aquesta ascendeix a un total de 50.125,00 €, i el seu propòsit principal és per finançar les despeses de servei de producció de comunicació audiovisual, manteniment de camins, rènting del vehicle de la Policia Local i les primes d’assegurances.

2.879,80 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

En data 16 de març de 2023, l’Ajuntament de Camarles es va acollir a la convocatòria de subvenció promoguda per la Diputació de Tarragona, de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023.

La Diputació de Tarragona, acorda concedir a l’Ajuntament la subvenció de 2.879,80 € de la línia del tipus 3 de la convocatòria, les de control sanitari per a la prevenció de la legionel·la a les instal·lacions municipals.

Les actuacions esmentades s’han realitzat a les instal·lacions municipals del Camp de futbol i Pavelló Municipal d’Esports.

Aquestes actuacions han comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona:

S’INSTA A MILLORAR ELS SERVEIS SANITARIS A CAMARLES I LLIGALLOS

Durant la visita de la delegada territorial a les Terres de l’Ebre, la Sra. Ingrid Roca, s’han plantejat diverses qüestions relacionades amb el sistema de salut en aquesta àrea. Acompanyada de la tècnica, la Sra. Puri Valles, i la coordinadora de l’àrea bàsica de Camarles, Lligallos, l’Ampolla i l’Aldea, la Sra. Gemma Batllé, la delegada ha tingut l’oportunitat de conèixer de primera mà les inquietuds del regidor de sanitat, Sergi Curto.

El Sr. Curto ha expressat el seu malestar amb les problemàtiques que afecten el Consultori dels Lligallos i ha demanat un augment dels serveis d’atenció. A més, ha posat de manifest la seva preocupació pel servei de pediatria al CAP de Camarles, que actualment només es presta un dia a la setmana. Segons el regidor, aquest servei essencial hauria de ser ampliat a tres dies per tal de garantir una assistència adequada als més petits.

La delegada territorial ha mostrat una resposta positiva davant les demandes del Sr. Curto i ha destacat la importància d’aquestes millores per a la ciutadania de Camarles i Lligallos.

El regidor ha explicat les obres de modernització i millora en l’entrada a les instal·lacions sanitàries que començaran aquest dilluns, per tal de proporcionar un entorn més còmode i accessible per als pacients.

Aquestes mesures són considerades fonamentals per garantir una atenció sanitària de qualitat i cobrir les necessitats de la població local. Tant el regidor Curto com la delegada Roca han coincidit en la importància de treballar conjuntament per millorar els serveis sanitaris i assegurar el benestar dels ciutadans de Camarles i Lligallos.

Esperem que aquestes millores contribueixin a satisfer les demandes i expectatives, proporcionant-los una assistència sanitària més àgil, eficient i completa. Amb aquesta iniciativa, es busca posar en valor el compromís de les autoritats sanitàries amb la salut i el benestar de la població local.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS 2023

Subvenció a associacions i entitats – Sol·licitud –

Les associacions i entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Associacions i Entitats de l’Ajuntament de Camarles poden sol·licitar subvencions econòmiques per cobrir una part de la despesa dels projectes o activitats que organitzen.

La sol·licitud es pot fer telemàtica o presencial
El termini per presentar-la és del 10 d’octubre al 10 de novembre de 2023.

Qui pot sol·licitar-ho:

L’Associació o entitat que reuneixi les següents condicions:
a) No tingui afany de lucre.
b) Estigui legalment constituïda i actualitzada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o al registre estatal del qual depengui.
c) Estigui inscrita al Registre Municipal d’Associacions.

No poden sol·licitar les subvencions les entitats o associacions que no respectin l’actual marc democràtic com la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes, misògines o discriminin per raons de gènere.

Cal aportar:

Instància de sol·licitud de subvenció 2023. Descarregar Sol·licitud
Acta de l’Assemblea General amb data anterior a la sol·licitud de la subvenció. S’hi han d’aprovar els comptes de l’any anterior amb el detall dels comptes aprovats.
Còpia del DNI del representant legal que signa la sol·licitud.
Còpia del número d’identificació fiscal de l’entitat peticionària.

Les entitats que treballen en contacte habitual amb menors d’edat, han de presentar els certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals de tots els professionals i voluntaris.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a l’entitat beneficiària que, en el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que, si no ho fa així, s’entendrà que desistida la sol·licitud.

Les persones sol·licitants estan obligades que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar-ne la veracitat.

Canals de tramitació:

Telemàticament
Per fer la tramitació telemàticament heu de:
1r Prémer el botó groc de -Tramitar ara- que hi ha a sota, en aquesta mateixa pantalla.
2n Connectareu amb la seu electrònica.
3r Seleccioneu instància genèrica- i premeu el botó blau que hi ha baix – Iniciar petició-
4t Veureu una nova pantalla, premeu el botó blau -Seleccionar mètode d’identificació-
5è Seleccioneu qualsevol certificat digital vàlid, com per exemple: l’idCAT mòbil (informació de com aconseguir-lo), DNI electrònic, CERES, clave 2.0, etc.
6è Empleneu el formulari d’instància genèrica i adjunteu la documentació relacionada a l’apartat -Cal aportar-

Presencialment
Entregar tota la documentació sol·licitada a:
Ajuntament de Camarles. Carrer Vint, 20 – 43894 Camarles – Tarragona
Telèfon: 977470007
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13:30h.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC 2022)

L’Ajuntament de Camarles ha substituït els punts de llum del pavelló poliesportiu i les pistes esportives per nous amb tecnologia LED. A més, s’han instal·lat punts de llum solars a diferents llocs dels disseminats.

Aquesta actuació ha estat possible amb el suport de la Diputació de Tarragona @dipt_cat, amb la subvenció per a la transició energètica i acció climàtica, en concret la línia 2 dels ajuts del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). L’import de la subvenció és de 31.136,48 €.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

RELACIÓ HISTÒRICA D’ALCALDES I REGIDORS/ES DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

2019 - 2023Partit PolíticNom i CognomsDenominacióInformacióObservacionsDeclaració Bens i Drets PatrimonialsDeclaració Incomptabilitat i Activitats
ERCJosep Antoni NavarroAlcaldeAlcalde fins el 15/05/2021Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019)
ERCEstanislao Martínez PuigTinent d'AlcaldeTinent d'alcalde a partir del 15/05/2021Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019)
ERCMarta Mora VergesRegidoraDeclaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023)
ERCYolanda Guillem CluaTinet d'AlcaldeTinent d'alcalde fins al 15/05/2021Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023)
ERC / NAMontserrat Bonet CaudetRegidoraPassa a No Adscrita el 2020Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019)
LA VEU DEL POBLE (FIC)Ramon Brull MelichAlcaldeAlcalde a partir del 15/05/2021Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració de Bens Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019)
LA VEU DEL POBLE (FIC)Miguel José Olid BertomeuTinent d'AlcaldeTinent d'alcalde a partir del 15/05/2021Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi mandat (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023)
LA VEU DEL POBLE (FIC)Patricia Andrés ValldeperezTinent d'AlcaldeTinent d'alcalde fins al 15/05/2021Cessa Setembre de 2021Declaració Béns i Drets Patrimonials - Cessament (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Cessament (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023)
LA VEU DEL POBLE (FIC)Verònica Villa GonzálezRegidoraEntra Setembre de 2021Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2021-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi mandat (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Cessament (2021-2023)
JUNTSSandra Zaragoza VallésRegidora oposicióDeclaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi mandat (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi mandat (2015-2019)
JUNTSElies Bonet CerveraRegidor oposicióDeclaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019)
JUNTSBàrbara Curto CamisónRegidora oposicióDeclaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023)
Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi (2015-2019)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Pres Possessió (2019-2023)
Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019)
2015 - 2019
PSC / NARamon Brull MelichAlcaldeAlcalde del 2015 al 2017Passa a No Adscrit el 2017
PSC / NAJordi Bonet CerveraPassa a No Adscrit el 2017
PSC / NALluïsa Esmel CardonaTinent d'AlcaldePassa a No Adscrita el 2017
JUNTSSandra Zaragoza VallésAlcaldessaAlcaldessa del 2017 al 2019
JUNTSElies Bonet CerveraTinent d'Alcalde
JUNTSBàrbara Curto CamisónRegidora
ERCJosep Antoni NavarroRegidor Oposició
ERCJoan Llorenç Also GasRegidor Oposició
ERCLaura Bonet CaudetRegidora Oposició
ERCMontserrat Bonet CaudetRegidora Oposició
ERCEstanislao Martínez PuigRegidor Oposició
2011 - 2015
PSCJoan Curto QuerolAlcalde
PSCMaria Goretti Tortajada Bové
2007 - 2011
PSCJoan Curto QuerolAlcalde
2003 - 2007
PDCATCarmelo Redó Borrás
1999 - 2003
PDCATPrimitivo Forastero VericatAlcaldeAlcalde fins al 2001
Carmelo Redó BorrásAlcaldeAlcalde a partir del 2001
1979 - 1999
Primitivo Forastero VericatAlcalde