S’INSTA A MILLORAR ELS SERVEIS SANITARIS A CAMARLES I LLIGALLOS

Durant la visita de la delegada territorial a les Terres de l’Ebre, la Sra. Ingrid Roca, s’han plantejat diverses qüestions relacionades amb el sistema de salut en aquesta àrea. Acompanyada de la tècnica, la Sra. Puri Valles, i la coordinadora de l’àrea bàsica de Camarles, Lligallos, l’Ampolla i l’Aldea, la Sra. Gemma Batllé, la delegada ha tingut l’oportunitat de conèixer de primera mà les inquietuds del regidor de sanitat, Sergi Curto.

El Sr. Curto ha expressat el seu malestar amb les problemàtiques que afecten el Consultori dels Lligallos i ha demanat un augment dels serveis d’atenció. A més, ha posat de manifest la seva preocupació pel servei de pediatria al CAP de Camarles, que actualment només es presta un dia a la setmana. Segons el regidor, aquest servei essencial hauria de ser ampliat a tres dies per tal de garantir una assistència adequada als més petits.

La delegada territorial ha mostrat una resposta positiva davant les demandes del Sr. Curto i ha destacat la importància d’aquestes millores per a la ciutadania de Camarles i Lligallos.

El regidor ha explicat les obres de modernització i millora en l’entrada a les instal·lacions sanitàries que començaran aquest dilluns, per tal de proporcionar un entorn més còmode i accessible per als pacients.

Aquestes mesures són considerades fonamentals per garantir una atenció sanitària de qualitat i cobrir les necessitats de la població local. Tant el regidor Curto com la delegada Roca han coincidit en la importància de treballar conjuntament per millorar els serveis sanitaris i assegurar el benestar dels ciutadans de Camarles i Lligallos.

Esperem que aquestes millores contribueixin a satisfer les demandes i expectatives, proporcionant-los una assistència sanitària més àgil, eficient i completa. Amb aquesta iniciativa, es busca posar en valor el compromís de les autoritats sanitàries amb la salut i el benestar de la població local.

NOTIFICACIÓ URGENT DE L’EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT DE L’ALDEA-CAMARLES-L’AMPOLLA-ELS LLIGALLOS A LA CIUTADANIA

269236059_3062958087290721_1235671675713936238_n

En el moment epidemiològic actual, amb un avenç molt ràpid de la variant Omicron, es fa més important protegir al sistema sanitari i a les persones.

És per aquest motiu, que ens veiem obligats a centrar la nostra atenció en les urgències i en tot allò que no pot esperar, garantint un circuit especial pels malalts amb patologia respiratòria o suggestiva de COVID.

Des del dia 20 de desembre i fins al 15 de gener, no es programarà res que no sigui urgent o no demorable.
Insistim en la necessitat de seguir amb les mesures de protecció adequades i el distanciament social.

Per altra banda, seguirem intensificant la campanya vacunal, tant en terceres dosis de reforç com en primovacunació.

 • Dimarts/dijous/divendres CAP de l’Aldea
 • Dilluns CAP de Camarles
 • Dimecres CAP de l’Ampolla
I per últim, agrair el suport i la comprensió de tothom en moments tant complicats.

TANCAT PER OBRES D’AMPLIACIÓ

El Centre d’Atenció Primària dels Lligallos romandrà tancat durant el mes de desembre per les obres d’ampliació del centre. Els usuaris seran atesos al CAP de Camarles i de l’Aldea. Disculpeu les molèsties.

A la vegada s’informa que tots els centres de Salut estaran oberts cada dia excepte tardes i festius, que tan sols resta obert el Centre d’Atenció Continuada de l’Aldea.

ELECCIONS 14F. RECOMANACIONS PER EXERCIR EL DRET A VOT AMB LA MÀXIMA SEGURETAT

Per garantir el dret a vot de la ciutadania amb la màxima seguretat possible a les eleccions al Parlament de Catalunya, del diumenge 14 de febrer, l’Ajuntament de Camarles treballa intensament en l’organització dels comicis per minimitzar riscos, seguint les directrius de la Generalitat de Catalunya i la Junta Electoral.

També es fa difusió de les recomanacions per agilitzar les votacions i reduir el temps d’estada a l’interior dels espais de votació, com portar la papereta del vot preparada des de casa i la documentació acreditativa preparada.

Vot per correuEnguany, a causa de la pandèmia de la Covid-19, les eleccions al Parlament de Catalunya permeten demanar el vot per correu de manera telemàtica mitjançant l’IDCat Certificat, el DNI electrònic o altres certificats digitals vàlids, sense necessitat d’anar presencialment a una oficina de Correus. Així doncs, és possible votar des de casa. Aquest divendres 5 de febrer és el darrer dia per fer la petició. Més informació fent clic aquí.

Portar el vot preparat des de casa. Abans d’anar a votar a una mesa electoral, és recomanable que consulteu l’adreça del col·legi electoral que us correspon, ja que atesa la situació extraordinària motivada per la COVID-19, en molts casos s’han hagut d’adequar nous espais per ubicar els col·legis electorals.

En cas d’haver de recórrer al vot presencial, es recomana dur el vot preparat de casa amb l’objectiu de minimitzar el temps d’estada dins el local electoral així com evitar tocar qualsevol tipus de material.

Espais de votacions segurs. Per poder dur a terme la jornada electoral en el marc de la situació pandèmica que estem vivint, s’han establert un seguit de mesures de prevenció per contenir els contagis:

 • S’utilitzaran pavellons o altres espais similars que permeten un aforament de baixa densitat, amb ventilació constant i adequada a l’afluència prevista.

 • Les portes romandran sempre obertes fins a la finalització de la jornada electoral per evitar el contacte amb els elements d’obertura manual i garantir la ventilació del local.

 • Els punts d’accés i de sortida seran independents (a excepció de la Mesa de l’escola Lligallo del Gànguil, que és el mateix. Per aquest motiu, només podrà entrar un votant), i es prioritzarà l’accés a les persones vulnerables. S’ha d’anar a votar de forma individual, sense acompanyants, excepte en aquells casos que necessiten assistència.

 • Els aforaments dels col·legis electorals estaran controlats en tot moment. Per evitar les aglomeracions, s’organitzaran les cues a l’interior i exterior del local electoral, respectant sempre la distància de seguretat mínima d’ 1,5 metres.

 • S’establiran punts d’accés segur amb dispensador de gel hidroalcohòlic i control de la mascareta, que és obligatòria en tot moment, així com la distància de seguretat entre persones. Es facilitaran guants d’ús únic per a les persones que tinguin al·lèrgia al gel hidroalcohòlic.

 • Es netejarà i desinfectarà adequadament els centres de votació abans del seu ús. També diferents cops durant tota la jornada electoral, i es tornarà a fer la desinfecció després del seu tancament.

 • Els lavabos només podran ser utilitzats pels membres de la mesa i altre personal acreditat (o en cas d’urgència pels i les votants).

 • Es comptarà amb contenidors o papereres amb tapa d’accionament amb pedal per dipositar-hi material de seguretat fet servir.

 • Pel que fa a les cabines de votació, seran sense cortina, es distribuiran de forma que es garanteixi la privacitat dels votants sense necessitat de passar les cortines i disposaran de gel hidroalcohòlic al costat de les paperetes i sobres. També es definiran fluxos de sentit únic en l’accés i la sortida per evitar encreuaments, i es farà neteja i desinfecció freqüent de l’interior de la cabina, d’acord amb els criteris tècnics de salut.

Quins són els col·legis electorals a Camarles?

 • Pavelló Poliesportiu de Camarles. 3 meses electorals (Mesa A, B i C)

 • Escola Lligallo del Gànuil: 1 mesa electoral (Mesa U)

Franges horàries de votació recomanades. Cal consultar la franja horària de vot recomanada segons la vostra condició sanitària i evitar les hores de més afluència. La distribució dels votants per franges és la següent:

 • De 9 h a 12 h: els col·lectius de risc.

 • De 12 h a 19 h: els votants no pertanyents ni als col·lectius de risc ni en quarantena.

 • De 19 h a 20 h: els col·lectius de persones en quarantena, contagiats, contactes estrets i sospitosos. Aquestes persones hauran de dur un certificat de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 o document equivalent vigent amb la finalitat única de trencar el confinament obligatori per exercir el seu dret a vot. Durant la darrera hora de votació els membres de la mesa utilitzaran equips de protecció individual (EPI) integrals d’alta seguretat.

Documents d’identificació vàlids a la mesa electoral. Per poder votar, cal identificar-se amb algun dels següents documents originals, no es poden fer servir fotocòpies:

 • Document Nacional d’Identitat (DNI)

 • Passaport

 • Permís conduir, on consti la fotografia del titular.

Atesa la situació extraordinària motivada per la COVID-19, la persona electora exhibirà als membres de la mesa el document identificatiu, però no el lliurarà. En tot cas, les meses disposaran d’una safata per deixar el document per si calgués acostar-lo als membres de la mesa. La persona electora no lliurarà als membres de la mesa el sobre de votació; només els el mostrarà, si escau, per tal que puguin comprovar que només n’hi ha un.

Permís laboral per exercir el dret a vot. Els electors i electores que treballin el diumenge 14 de febrer podran disposar, dins de l’horari laboral, de fins a quatre hores per a l’exercici del dret de sufragi, que seran retribuïdes. Quan el treball sigui en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís. El justificant s’haurà de sol·licitar a la mesa electoral quan es procedeix a la votació.

Els treballadors que tinguin jornada laboral amb un horari que no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el de la votació, no tenen dret a demanar cap permís a l’empresa.

Quines eleccions se celebren el 14 de febrer? El proper diumenge 14 de febrer tindran lloc les 15es eleccions al Parlament de Catalunya a les que s’escolliran els 135 diputats i diputades que el constitueixen. El Parlament és la institució que representa el poble de Catalunya. Exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l’acció política i de govern. Exerceix també la resta de competències que li són atribuïdes per l’ordenament jurídic i, en especial, per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Els 135 diputats o diputades s’escullen entre les quatre circumscripcions electorals segons la distribució següent: Barcelona (85), Tarragona (18), Girona (17) i Lleida (15). Les candidatures es presenten en llistes tancades i bloquejades. El repartiment d’escons es fa segons la fórmula d’Hondt.

Un cop escollit el president o presidenta de la Generalitat de Catalunya, i dins dels 20 dies següents a la data de les eleccions es constitueix el Parlament amb els diputats i diputades escollits. Constituït el Parlament, el president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’entre els seus membres.

RECULL DE MESURES ECONÒMIQUES I SOCIALS PER COMBATRE EL COVID-19

CONFINAMENT PERIMETRAL I NOVES RESTRICCIONS PER LA COVID-19

La Generalitat ha anunciat l’entrada en vigor divendres, 30 d’octubre, de noves restriccions per a la contenció de la pandèmia de la Covid-19. Entre les mesures figura el confinament perimetral de Catalunya i, només durant els caps de setmana, la restricció de moviments entre municipis.

També s’aturen les activitats culturals, esportives i extraescolars, i es tanquen centres comercials i esportius. Les noves mesures, amb una durada inicial de 15 dies a partir de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), es poden consultar amb tots els detalls al web canalsalut.gencat.cat.

Confinament perimetral

No es pot entrar ni sortir de Catalunya durant tota la setmana.

-Es restringeix la mobilitat entre municipis els caps de setmana, de les 6 h del matí de divendres a les 6 h del matí de dilluns. La mesura no afecta els desplaçaments per anar a la feina i a l’escola, així com per tenir cura de persones dependents. Entre les excepcions es contemplen les visites als cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre, sempre que sigui dins de la mateixa comarca.

Activitat cultural

Se suspenen totes les activitats culturals excepte les que es puguin fer on-line. Teatres, cinemes i sales de concert romandran tancats.

-Les biblioteques només podran oferir servei de préstec.

-Els museus i centres d’exposicions es mantenen oberts amb el 33% d’aforament.

Activitat comercial

-Els centres comercials i gran comerç (comerços de més de 800 m2) romandran tancats, sempre que no siguin d’alimentació i serveis essencials.

-El petit comerç podrà continuar obrint com amb un aforament del 30%.

Activitat esportiva

-Tots els equipaments i centres esportius queden tancats.

-S’aturen els entrenaments i la competició no professional. Només es mantenen les lligues professionals (sense públic).

Activitat acadèmica

Continuen les classes presencials a primària i ESO. Als ensenyaments postobligatoris es combinarà la presencialitat amb les classes virtuals o telestudi.

-Es mantenen oberts el Conservatori i l’Escola d’Art i Disseny. També, l’Escola Oficial d’Idiomes i l’Escola d’Adults.

Activitats extraescolars

Se suspenen totes les activitats extraescolars, excepte aquelles que es puguin fer a la pròpia escola mantenint el grup bombolla. S’aturen, per tant, totes les activitats extraescolars municipals i de l’OMET ja que en cap d’elles es manté el grup bombolla de l’escola.

 

CERTIFICAT AUTORESPONSABLE DE DESPLAÇAMENT

SALUT NOTIFICA TRES POSITIUS DE COVID-19 A CAMARLES

El servei de vigilància epidemiològica de les Terres de l’Ebre ha confirmat un brot de coronavirus a dos municipis de les Terres de l’Ebre: Xerta i Camarles, amb el focus en un claustre de professors de l’Institut del Perelló.

Segons indica el Departament de Salut, actualment hi ha 4 casos positius per PCR i s’està realitzant el seguiment a 46 contactes. El primer cas que va presentar símptomes va fer-ho el 30 de juny. En aquest moment no hi ha cap cas hospitalitzat.

Ahir, l’alcalde va comunicar per les seves xarxes socials els tres casos confirmats al municipi. Tots tres estan en aïllament domiciliari.

Els tres contagis han estat en dos brots diferents. 

Des de l’Ajuntament de Camarles s’insisteix en el compliment de les recomanacions bàsiques per evitar la transmissió de la Covid-19.
No volia arribar una altra vegada a donar-vos notícies com aquesta, però valgui per conscienciar-vos a totes i a tots de què no ens hem de relaxar a davant la pandemia de la Covid-19.
Tenim confirmats dos casos nous de contagi al municipi. Lleus però, perquè sembla que el virus està mutant.
Recordeu: distància, mascareta, mans.
I si us trobeu en necessitar d'assistència mèdica, truqueu al:
CAP Camarles ...977470561 (de 8 h. a 15 h.) CAP L'Aldea.........977451213 (assistència continuada),
Demà entra en vigor l'ordre del PROCICAT de l'us obligatori de les mascaretes.
Ens acaben de confirmar un nou cas de contagi, aquest és asimptomàtic i està en aïllament domiciliari. Ja van tres avui, en dos brots diferents.
Sense cap intenció de ser alarmistes, he donat instruccions per activar tots els protocols de seguretat. En principi i de manera informativa es duran a terme controls per a que tota la ciutadania compleixi les mesures de seguretat i protecció recomanades per #SANITAT i que tots i totes coneixem.

SALUT INFORMA DEL PLA DE REOBERTURA DEL CAP CAMARLES

La directora dels serveis territorials de Salut a les Terres de l’Ebre, Mar Lleixà, ha informat avui el Consell d’Alcaldes del Baix Ebre del pla de reobertura del CAP (Centres d’Atenció Primària) de Camarles, tot i que les visites presencials es faran sempre amb cita prèvia. Així ho ha explicat Lleixà al Consell d’Alcaldes que s’ha reunit de forma telemàtica, convocat pel president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura. També han participat en la reunió l’alcalde, Josep Antoni Navarro, el president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Lluís Soler i el president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), Joan Alginet.

Així, la directora dels serveis territorials de Salut ha explicat que a partir del dilluns 8 de juny obrirà en horari de 8.00 a 15.00 hores, de dilluns a divendres, els CAP de Camarles i l’Ampolla i la setmana que ve ho faran els de Roquetes, el Perelló i Xerta. 

GUANTS I MASCARETES LLANÇATS PER TERRA, UN RISC NO NOMÉS SANITARI SINÓ MEDIAMBIENTAL

Les mascaretes i els guants d’un sol ús, han passat a formar part dels nous residus que es produeixen aquests dies a les cases de la comarca.

Malauradament els darrers dies s’han vist molts d’aquests residus abandonats al carrer, llençats a terra i a les vies de passeig dels ciutadans. Davant aquesta situació, La Regidoria de Medi Ambient recorda la importància de fer una bona gestió d’aquests residus, tant per seguretat sanitària com per garantir el seu òptim tractament. 

El regidor de Medi Ambient fa una crida a la ciutadania a no embrutar les poblacions i, sobretot, no posar en risc de contagi els operaris de la Brigada Municipal, quan ho netegen ni cap persona que hi pugui entrar en contacte.

Els guants o les mascaretes usades o qualsevol altre element de protecció que pensem que pot estar contaminat es dipositaran al contenidor de rebuig, el gris, i no al groc, per envasos metàl·lics i de plàstic.

A més dels guants i mascaretes, també hem detectat que hi ha moltes més bosses d’escombraries i altres materials fora dels contenidors i també que hi ha més ciutadans que no recullen els excrements dels gossos. El regidor va indicar que totes les accions incíviques seran sancionades en multes que oscil·len entre 400 i 4000 euros.