Camarles.cat

6.200 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Camarles, una subvenció per import de 6.200 € de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, de l’any 2022.

L’actuació ha estat per al compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat i consta amb la implantació del servidor cloud, la instal·lació d’un nou tallafoc i la protecció dels equips informàtics.

Tipus C, capítol 2

Import concedit: 6.200 euros

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

10.362,13 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona, dintre del programa de subvencions per restablir els béns i serveis els ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022, ha subvencionat a l’ajuntament de Camarles en les següents quantitats:

– Arranjament Camí lateral de l’autopista ( desguàs) 3.702,60€
– Arranjament camí del Lligallo derl Gànguill 6.659,53 €

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PROGRAMA SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS SEGURS I SALUDABLES

08f

La Diputació de Tarragona dintre del programa de salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables any 2022.

Actuació:
– Despesa per la contractació del socorrista de la piscina municipal de l’any 2022, per garantir la seguretat dels usuaris durant l’estiu dintre de l’equipament municipal.
– La despesa de les analítiques de l’aigua per al consum humà, segons indica la normativa.
– Contractació d’una empresa per a reforçar el servei de neteja d’equipaments municipals, com ara les instal·lacions del Centre Mèdic, col·legi, Policia Local , Pavelló i Casal d’Avis.
– Compra d’equips de protecció individual per al personal dels equipaments municipals (mascaretes, guants, higienitzats…)

Línia 1
– Tipus 1.1 Piscina
Línia 2
– Tipus 2.1 Aigua consum humà
– Tipus 2.5 Neteja i desinfecció d’espais públics i equipaments municipals
– Tipus 2.7 Equips de protecció individual.

Import concedit per a la línia 1: 5.377,26 euros
Import concedit per a la línia 2: 11.047, euros

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.