10.362,13 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona, dintre del programa de subvencions per restablir els béns i serveis els ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022, ha subvencionat a l’ajuntament de Camarles en les següents quantitats:

– Arranjament Camí lateral de l’autopista ( desguàs) 3.702,60€
– Arranjament camí del Lligallo derl Gànguill 6.659,53 €

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PROGRAMA SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS SEGURS I SALUDABLES

08f

La Diputació de Tarragona dintre del programa de salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables any 2022.

Actuació:
– Despesa per la contractació del socorrista de la piscina municipal de l’any 2022, per garantir la seguretat dels usuaris durant l’estiu dintre de l’equipament municipal.
– La despesa de les analítiques de l’aigua per al consum humà, segons indica la normativa.
– Contractació d’una empresa per a reforçar el servei de neteja d’equipaments municipals, com ara les instal·lacions del Centre Mèdic, col·legi, Policia Local , Pavelló i Casal d’Avis.
– Compra d’equips de protecció individual per al personal dels equipaments municipals (mascaretes, guants, higienitzats…)

Línia 1
– Tipus 1.1 Piscina
Línia 2
– Tipus 2.1 Aigua consum humà
– Tipus 2.5 Neteja i desinfecció d’espais públics i equipaments municipals
– Tipus 2.7 Equips de protecció individual.

Import concedit per a la línia 1: 5.377,26 euros
Import concedit per a la línia 2: 11.047, euros

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.