50.125 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona dintre del programa- PAM 2022- manteniment de la despesa corrent -ha subvencionat a l’Ajuntament de Camarles pel manteniment de l’enllumenat públic i la prestació d’altres serveis, partida pressupostària 227.99 en la quantitat de 50.125,00 euros.