JUNTS – MOCIÓ DE JUNTS PER GARANTIR EL COMPLIMENT DEL FONS NUCLEAR

El grup municipal Junts presenta una moció per garantir el compliment del fons nuclear

El grup municipal Junts ha presentat una moció amb l’objectiu de garantir el compliment del fons nuclear. La portaveu de Junts, la Sra. Zaragoza, ha explicat que la finalitat d’aquest fons és la realització d’actuacions directament relacionades amb la promoció econòmica, la generació de llocs de treball i la transició energètica. En aquest sentit, ha destacat que aquest fons no es podrà destinar a l’asfalt de carrers.

La Sra. Zaragoza ha afegit que el radi d’acció del fons s’ha ampliat de 10 a 30 km per tal que la zona PENTA II pugui ser inclosa. Això permetrà que els municipis de les Terres de l’Ebre, on hi ha gent i empreses que treballen a les centrals nuclears, puguin beneficiar-se d’aquests recursos. Això representa una oportunitat significativa per al desenvolupament del nostre territori.

“MOCIÓ PER A GARANTIR EL COMPLIMENT DEL FONS NUCLEAR”

L’energia nuclear proporciona, avui dia, mes de la meitat de l’electricitat que consumeix Catalunya. Ascó i Vandellòs, inaugurades als anys vuitanta, són les grans protagonistes d’això, però aquesta realitat té una data límit: l’any 2031. Les centrals nuclears a la Ribera d’Ebre i al Baix Camp, hauran de tancar, perquè s’acaba la vida útil de les instal·lacions.

Les centrals d’Ascó i de Vandellòs són la font d’energia elèctrica més important de Catalunya. L’any 2020, van aportar més de la meitat de la producció elèctrica de Catalunya: 24.900 GWh, la qual cosa representa un 54,9% del total.

Els ciutadans de Catalunya i més concretament els de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, ja varen haver de patir fa anys la implantació de les centrals nuclears al seu territori i ara lluiten per revertir les conseqüències del seu futur tancament.

La Generalitat va presentar, a finals del 2021, un fons de transició nuclear consistent en una inversió de 24 milions d’euros anuals per a “accions de desenvolupament socioeconòmic” i “de transició energètica justa” a les zones afectades pel futur tancament. Aquest fons, no obstant això, semblava insuficient als ulls del mateix territori afectat i, en aquest sentit, el 15 de desembre de 2022 al Parlament de Catalunya, es van aprovar unes esmenes presentades per Junts per Catalunya, sobre el fons nuclear que incrementaven els recursos i el nombre de municipis beneficiaris a més d’assegurar els adequats mecanismes de governança del fons.

Pel que fa als aspectes econòmics es va demanar que els Fons Nuclear augmentés de 24 milions d’euros per a municipis en un radi de 0 a 20 kilòmetres de les centrals nuclears a 60 milions d’euros en un radi de 0 a 30 kilòmetres.

Amb relació a la governança territorial del fons, la proposta Junts dona un lloc preeminent al Departament d’Empresa i reconeix la importància de la participació d’Acció, assigna les dues vicepresidències per als dos municipis nuclears, Ascó i Hospitalet de l’Infant i Vandellòs, i designa una representació important del teixit econòmic, empresarial i sindical local i també dels 5 consells comarcals afectats en les dues àrees.

Així doncs, gràcies a aquesta proposta, s’obtindran uns ajuts més grans destinats a la promoció econòmica del territori, la generació de llocs de treball i la transició energètica del país. Aquest fons és bàsic perquè els habitants del territori afectat tinguin un desenvolupament econòmic alternatiu que garanteixi la seva prosperitat i el seu benestar. L’incompliment de les esmenes de Junts que es van aprovar al Parlament contribuiria a agreujar encara el despoblament a les zones afectades. 

Grup: Junts per Camarles i Lligallos