JUNTS – DEMANDA D’HOMOLOGACIÓ RETRIBUTIVA DEL COS DE POLICIA LOCAL DE CAMARLES

L’alcalde el Sr. Brull ha informat que cinc membres del cos de la Policia Local han presentat una sol·licitud per homologar les retribucions dels llocs de treball d’agent i caporal amb els de la Policia de la Generalitat de Catalunya -Mossos d’Esquadra-, amb efectes retroactius des de l’any 2008.

Segons l’alcalde, en 2008 es va produir un augment de 122 € i de 170 € l’any següent. A més a més, el 2019 es va sol·licitar el reconeixement econòmic dins del grup C1 i l’equiparació salarial amb els Mossos d’Esquadra.

No obstant això, l’alcalde ha assenyalat que el principi de jerarquia normativa i el “Real Decreto-ley 24/2018” limiten els increments salarials del personal al servei del sector públic al 2,25% respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018.

L’alcalde ha destacat que el pacte de condicions laborals era un pacte d’intencions, no d’obligacions, i que la situació econòmica actual no permet, en principi, satisfer aquesta reclamació. No obstant això, s’estudiarà la problemàtica plantejada i es donarà una resposta administrativa.

Grup: La Veu del Poble