6.036 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona subvenciona la contractació d’activitats inscrites en el Catàleg per a Programacions Culturals dels Ajuntaments (e-catàleg). Concretament durant el 2022 per un import de 6.036€.