Camarles.cat

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

S’ha convocat el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimecres 7 de juliol a les 13.30 hores. La sessió es realitzarà de forma telemàtica. Els ciutadans i ciutadanes podran seguir en directe el Ple de l’Ajuntament a través d’streaming accedint al Canal de Youtube de l’Ajuntament, en el següent enllaç.

Dia: 7 de juliol
Hora: 13:30 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

Ordre del dia Aquí

 

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

S’ha convocat el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimarts 15 de juny a les 13.30 hores. La sessió es realitzarà de forma telemàtica. Els ciutadans i ciutadanes podran seguir en directe el Ple de l’Ajuntament a través d’streaming accedint al Canal de Youtube de l’Ajuntament, en el següent enllaç.

Dia: 15 de juny
Hora: 13:30 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

Ordre del dia Aquí

 

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

Ple Municipal Ordinari_png

S’ha convocat el Ple ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al divendres 11 de juny a les 13.30 hores. La sessió es realitzarà de forma telemàtica. Els ciutadans i ciutadanes podran seguir en directe el Ple de l’Ajuntament a través d’streaming accedint al Canal de Youtube de l’Ajuntament, en el següent enllaç.

Dia: 11 de juny
Hora: 13:30 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

Ordre del dia Aquí

 

EL PLE APROVA UNA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D’UNES FESTES MAJORS ÚNIQUES

Ahir al Ple, entre altres mocions, es va aprovar una proposició de resolució presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, de Camarles i Lligallos, a la qual es van adherir la resta de les forces polítiques per unanimitat, acordant-se que es portarà a participació ciutadana. La proposta és la celebració d’unes Festes Populars úniques, respectant sempre als dos patrons, com a Festa Major, Sant Joan i Sant Jaume. L’alcalde es va comprometre a respectar els resultats de la consulta, i que sigui la ciutadania de Camarles i Lligallos els que decideixin entre tots. No obstant, en cas de no haver-hi una resposta molt majoritària, serien els mateixos grups polítics governant al municipi els que tindrien l’última paraula.

(Un dels motius pels quals pensem que el poble necessita aquest canvi seria equilibrar l’economia municipal).

El text íntegre de la Proposta de resolució és el següent:

“Des del grup Esquerra Republicana de Catalunya de Camarles i Lligallos, presentem a ple la proposta d’unificar les FESTES MAJORS dels nostres, per atendre una reivindicació popular cada cop pobles més notòria, i així donar sortida al debat insistent ja instal·lat entre la ciutadania dels dos nuclis poblacionals del municipi; i també a la necessitat urgent d’equilibrar l’economia municipal en base a les dades econòmiques que us presentem en la taula adjunta (document 1), i a les següents conclusions:

Tenim un pressupost modest de poc més de 3 milions d’euros (3,25 milions el 2019), on els últims anys els ingressos directes han anat disminuint, com a conseqüència principalment de, la reducció en la recaptació d’impostos i taxes, per exemple els ingressos que rebíem per l’impost sobre béns immobles de característiques especials de l’autopista de peatge AP-7 (IBICE) per import d’uns 92M euros aproximadament, al ser l’autopista lliure de peatges i que, ja durant aquest any 2020, hem deixat de cobrar; també per la pujada significativa que es preveu sobre un 11% en el manteniment dels serveis de recollida d’escombraries. Ja sabem a dia d’avui que aquest servei és deficitari, i s’anirà incrementant a causa dels nivells baixos de reciclatge que presentem al nostre municipi, i que hem de capgirar, conscienciant a la ciutadania per millorar el nivell de gestió de la brossa; i també a la disminució de l’activitat econòmica, basada principalment en la construcció. Per tot, a mesura que passen els exercicis econòmics, depenem més de les transferències per part de la resta d’administracions supramunicipals (Diputació, Generalitat, Estat Espanyol), les quals es fan més necessàries i latents.

Tots aquest tema i d’altres són una realitat que no podem ignorar, i si no hi posem solució, ens portaran al col·lapse econòmic.

Lo Grup Municipal d’ERC creiem que, la unificació de les festes populars és la millor opció per al conjunt de la població: som un poble amb dos nuclis urbans separats per una distància assumible que ens permetria buscar un punt de celebració intermedi, amb una població de 3324 (cens 2019) persones, i amb un total de 16 dies de festa major, on la despesa definitiva que s’hi destina de 240M euros el 2019, fa inviable mantenir aquesta situació.

El nostre Grup Municipal d’ER apostem pel manteniment i millora en la qualitat de tots els serveis públics que actualment ofereix el municipi i que requereixen, que any rere any, es destinen més recursos per al seu manteniment.

També som conscients que cadascun dels dos nuclis de població del Municipi té la seva peculiaritat, el seu patró (Sant Joan i Sant Jaume) i la seva manera d’entendre i desenvolupar les festes majors:

En conseqüència, PROPOSO:
1. Celebració de les festes majors populars úniques. Buscant una data consensuada, i reduir les despeses.
2. Conservació del patró de cada poble. Celebrant unes festes patronals de caràcter institucional, tradicional i cultural representatives de cada poble.
Amb aquestes dos iniciatives la realitat seria permetre’ns un estalvi anual d’uns 100M euros que es destinarien a mantenir els actuals serveis municipals del tot essencials i també millorar les inversions.
3. Portar a consulta popular aquesta proposta per tal que siguin els ciutadans de Camarles i Lligallos els qui decideixen si, (1) mantenim la situació actual en detriment d’altres Inversions o serveis essencials, o bé apostar per la, (2) unificació de festes majors en un consens com a municipi decidint-ho de manera DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.”

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

Ple Municipal Ordinari_png

S’ha convocat el Ple ordinari de l’Ajuntament de Camarles per a demà dijous, 25 de febrer a les 13.00 hores. La sessió es realitzarà de forma telemàtica. Els ciutadans i ciutadanes podran seguir en directe el Ple de l’Ajuntament a través d’streaming accedint al Canal de Youtube de l’Ajuntament, en el següent enllaç.

Dia: 25 de febrer
Hora: 13:00 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

Ordre del dia.

1- Lectura i aprovació de les actes anteriors.

2- Dació de comptes dels decrets de la Presidència.

3- Dació de comptes de les Juntes de Govern Local.

4- Aprovació proposta retirada de la consulta popular, canvi de nom del Camp de Futbol “Pla de Barra”.

5- Aprovació d’encàrrec a la Diputació de Tarragona de la Gestió informatitzada del Padró d’Habitants.

6- Aprovació proposta increment retributiu LPGE 2021, personal de l’Ajuntament.

7- Informes d’alcaldia.

8- Proposicionsurgents.

9- Precs i preguntes.

Convocatòria del Ple

21/01/2021 – CRÒNICA DEL PLE: UNANIMITAT EN L’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA TAULA DE CONSENS PEL DELTA

ple taula delta

Unanimitat de tots els membres del Ple per lluitar contra la regressió del Delta de l’Ebre

Tots els ajuntaments que formen part de la Taula de Consens pel Delta (Amposta, Sant Carles de La Ràpita, l’Aldea, Camarles, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i l’Ampolla) i les dues comunitats de regants van celebrar este dijous al vespre un plenari monogràfic en cadascun dels municipis per aprovar una declaració que sorgeix un any després del temporal Glòria a causa de la manca d’acció per part de les administracions competents i la manca d’ajudes rebudes.

La declaració aprovada pels ajuntaments obre la porta a iniciar la defensa legal del Delta de l’Ebre si segueix la inacció per part de les administracions competents, com també enceta les gestions amb la Comissió Europea per obrir un procediment d’infracció comunitària contra l’administració espanyola i catalana per no adoptar les mesures necessàries per evitar el deteriorament del Delta de l’Ebre.

En este sentit, la Taula de Consens segueix denunciant la descoordinació i la manca d’actuacions per part de les administracions en la implementació d’accions de recuperació efectiva i de prevenció de nous escenaris catastròfics, i reclama de manera immediata una nova declaració d’emergència davant dels efectes del nou temporal Filomena i la corresponent actuació coordinada entre l’estat i la Generalitat.

20/01/2021 – CRÒNICA DEL PLE: PLE EXTRAORDINARI PER A LA FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS

Ja es coneixen els membres de les meses electorals per a les eleccions del 14 de febrer.

El sorteig per designar els responsables de les meses electorals de cara les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer ha tingut lloc aquest dimecres al matí a través d’un ple extraordinari. L’Ajuntament ja ha començat a notificar als ciutadans i ciutadanes que han estat designats per formar part de les meses electorals.

Aquests rebran també un manual d’instruccions on s’expliquen quines seran les funcions que hauran de dur a terme durant la jornada electoral. 

En total s’han elegit més de 100 ciutadans i ciutadanes per a formar part de les 4 meses electorals com a presidents, vocals o suplents. 2327 ciutadans/es tindran dret a vot en aquests comicis.

PLE EXTRAORDINARI URGENT

L’Ajuntament de Camarles ha convocat un Ple Extraordinari Urgent, aquesta tarda a les 20.00 hores, per a l’aprovació de la Declaració en favor del Delta de l’Ebre.

Dia: 21 de gener
Hora: 20:00 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

El ple serà retransmès en directe pel canal de youtube de l’Ajuntament de Camarles en aquest enllaç.

Ordre del dia: 

1. Declaració de la Taula de Consens pel Delta.

Convocatòria del Ple

30/12/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE TANCA L’ANY INFORMANT DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles, celebrat aquest 30 de desembre, ha donat compte del Pla anual de control financer elaborat pel departament d’intervenció, per a l’exercici 2020.

S’aprova la modificació no substancial dels estatuts de la Taula de Consens pel Delta, acordant:

1r- Aprovar inicialment l’adhesió de l’Ajuntament de Camarles a l’Associació Taula de Consens pel Delta, que té com a fins i activitats les descrites a la part expositiva de la proposta.

2n- L’acord d’adhesió se sotmetrà a informació pública per termini d’un mes mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província a fi que els interessats presentin les al·legacions que estimin pertinents. En el cas que se’n presentin seran resoltes pel ple de la Corporació i en el cas que no se’n presentin l’acord d’adhesió esdevindrà definitiu. Aprovada definitivament l’adhesió es remetrà l’acord a l’Associació Taula de Consens pel Delta, als efectes oportuns.

3r- Aprovar els Estatuts que regulen el règim de funcionament de l’Associació Taula de Consens pel Delta, segons el text que consta a l’expedient, i que es dóna per reproduït.

4t- Designar representant de l’Ajuntament de Camarles a l’Associació Taula de Consens pel Delta al Sr. Josep Antoni Navarro Serra, alcalde-president.

5è- Notificar el present acord a la resta de municipis i els membres de l’Associació.

6è- Autoritzar a l’alcalde-president, Sr. Josep Antoni Navarro Serra, per signar quants documents siguin necessaris per a l’efectiu compliment dels anteriors acords.”

El Ple acorda donar el vistiplau a la modificació no substancial de l’article 4 dels Estatuts de l’Associació Taula de Consens pel Delta i facultar a l’alcalde per signar la modificació dels estatuts als efectes d’enllestir el tràmit de constitució de l’Associació.

Capítol II. Article 4 – Els membres de l’Associació i els seus drets i obligacions.

1. Són membres fundadors de l’Associació Taula de Consens Formen part pel Delta els Ajuntaments de l’Aldea, l’Ampolla, Amposta, Camarles, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i Sant Carles de la Ràpita, i les Comunitats de Regants de la Dreta de l’Ebre (Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre) i de l’Esquerra de l’Ebre (Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre) i mitjançant els seus Alcaldes i presidents respectivament o en absència d’aquests, les persones físiques amb càrrec electe de les corporacions esmentades i delegades mitjançant certificat per part de cada òrgan dels esmentats.

2. Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

  1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.

  2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

  1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

  2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a l’Associació caldrà presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.”

Atès que es tracta d’una modificació no substancial del redactat dels estatuts i per tant l’Ajuntament de Camarles com ma membre de l’Associació de la TAULA DE CONSENS PEL DELTA ha de donar el vistiplau a aquesta modificació sense que això suposi un tràmit de modificació dels esmentats estatuts aprovats definitivament.