Camarles.cat

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 28 DE SETEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dijous 28 de setembre a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
L’ordre del dia serà el següent:
1. Lectura i aprovació de l’acta del 21 de juliol de 2023.
2. Aprovació de les festes locals de 2024.
3. Proposta elecció jutge/ssa de Pau Titular del municipi

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DEL 17 DE JUNY DE 2023

Es convoca un Ple Ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dissabte 17 de juny a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
L’ordre del dia serà el següent:
1. Constitució de la mesa d’edat.
2-12. Presa de possessió dels càrrecs de regidors i regidores.
13. Proposta elecció alcalde/ssa i presa de possessió del càrrec.
14. Donar compte de l’acte d’arqueig.
15. Donar compte de la comprovació de l’inventari municipal

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DEL 14 DE JUNY DE 2023

Es convoca un Ple Ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimecres 14 de juny a les 13:15 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
L’ordre del dia serà el següent:
1. Lectura i aprovació de l’acta del 6 de març de 2023
2. Lectura i aprovació de l’acta del 20 d’abril de 2023
3. Lectura i aprovació de l’acta de 2 de maig de 2023

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT DEL 6 DE MARÇ DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari Urgent de l’Ajuntament de Camarles per al dilluns 6 de març de 2023, a les 13:30 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
L’ordre del dia serà el següent:
1. Declaració de la urgència.
2. Manifestació de condolença de la Corporació Municipal pels fets ocorreguts el dia 5 de març de 2023 en el que van perdre la vida tres joves del municipi i un quart es troba greument ferit, i declarar set dies de dol a la població.
3. Paraules de l’alcalde pel succés.

Ordre del dia Aquí