Camarles.cat

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

S’ha convocat el Ple ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al divendres 31 de desembre a les 09.30 hores. La sessió es realitzarà de forma telemàtica. Els ciutadans i ciutadanes podran seguir en directe el Ple de l’Ajuntament a través d’streaming accedint al Canal de Youtube de l’Ajuntament, en el següent enllaç.

Dia: 31 de desembre de 2021
Hora: 09:30 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

Ordre del dia Aquí

 

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

S’ha convocat el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimecres 7 de juliol a les 13.30 hores. La sessió es realitzarà de forma telemàtica. Els ciutadans i ciutadanes podran seguir en directe el Ple de l’Ajuntament a través d’streaming accedint al Canal de Youtube de l’Ajuntament, en el següent enllaç.

Dia: 7 de juliol
Hora: 13:30 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

Ordre del dia Aquí

 

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

S’ha convocat el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimarts 15 de juny a les 13.30 hores. La sessió es realitzarà de forma telemàtica. Els ciutadans i ciutadanes podran seguir en directe el Ple de l’Ajuntament a través d’streaming accedint al Canal de Youtube de l’Ajuntament, en el següent enllaç.

Dia: 15 de juny
Hora: 13:30 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

Ordre del dia Aquí

 

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

Ple Municipal Ordinari_png

S’ha convocat el Ple ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al divendres 11 de juny a les 13.30 hores. La sessió es realitzarà de forma telemàtica. Els ciutadans i ciutadanes podran seguir en directe el Ple de l’Ajuntament a través d’streaming accedint al Canal de Youtube de l’Ajuntament, en el següent enllaç.

Dia: 11 de juny
Hora: 13:30 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

Ordre del dia Aquí

 

22/04/2021 – CRÒNICA DEL PLE: PLA DE SANEJAMENT FINANCER DEL PERÍODE 2021-2026

El ple extraordinari del 22 d’abril, va tenir com a punt únic el Pla de sanejament dinancer del període 2021-2026.

Ja dins l’ordre del dia, la sessió va arrencar amb l’aprovació de l’acte del mes de març. Tot seguit es va votar el Pla de sanejament financer del període 2021-2026, on vuit vots van ser favorables (ERC, La Veu del Poble i regidora No Adscrita) i 3 en contra (Junts).

En el torn d’explicació de vot, la portaveu de Junts la Sra. Zaragoza, ve expressar que el punt segon de la proposta, considera que seria interessant revisar bé les inversions proposades al PAM, ja que si bé aquestes són finançades per subvencions de la Diputació, també és cert que l’Ajuntament ha de finançar la resta amb fons propis i atesa la situació financera municipal actual: “amb un estalvi net negatiu, amb un romanent de tresoreria per a despeses generals amb signe negatiu i un període de pagament global a proveïdors superior a trenta dies, tal com es diu a la memòria del “Pla de Sanejament Financer” seria convenient pensar a fer inversions sostenibles, replantejar aquestes inversions i destinar més a despesa ordinària.

També veu que al capítol sis d’ingressos es contempla la venda de béns patrimonials, parcel·la de 1.000 m² per a l’ús de tanatori, amb uns ingressos de 98.256,30 Euros i com a contrapartida una despesa d’inversió per a l’execució de la xarxa elèctrica, considera també que s’hauria de replantejar aquesta inversió.

Intervingué l’alcalde, Sr. Navarro (ERC) per a dir que es podria intentar fer replantejaments, però que seria difícil tornar enrere, ja que el PAM 2021 està definitivament aprovat.

Intervingué novament la Sra. Zaragoza per a dir que el pressupost 2021 encara no està aprovat i es podria replantejar, per exemple la inversió del casal 1a Fase, amb un cost de 236.194,00 Euros i una subvenció de 224.384,30.

Intervingué la regidora d’hisenda Sra. Mora (ERC) per a dir que respecte a la venda de patrimoni, la parcel·la de 1.000 m² per a l’ús de tanatori, ja s’arrossega des de l’any 2018 perquè ja figurava al pressupost municipal i llavors existia un desequilibri entre els ingressos i la despesa, i per tant un dèficit que s’arrossega d’abans.

Un cop fetes les explicacions de vot, l’alcalde va donar per acabat el ple extraordinari.

15/03/2021 – CRÒNICA DEL PLE: AL·LEGACIONS ALS EMPLAÇAMENTS DEL PARC EÒLIC I SOLAR

El ple municipal acorda presentar al·legacions als emplaçaments del Parc Eòlic Vandellòs II i al Parc Solar Camarles.

El ple extraordinari del 15 de març, es va iniciar amb l’aprovació de tots els grups les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Camarles als emplaçaments del Parc Eòlic Vandellòs II i al Parc Solar Camarles. Ratificant el seu vot, la Sra. Zaragoza portaveu de Junts per Camarles i Lligallos, ja que el decret reflecteixi tot el que es va parlar a la reunió de portaveus. El Sr. Brull, de La Veu del Poble, ratifica el seu vot i manifesta el seu desacord amb el punt segon de la part dispositiva “Alternativa d’un altre emplaçament en una zona degradada vora l’Autopista AP7”.

La sessió va continuar amb l’aprovació per unanimitat a l’adhesió de l’Ajuntament de Camarles al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia. On fa seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2030 i adoptar el compromís de reduir les emissions de CO₂ en més del 40% per a 2030 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), en un termini màxim de dos anys, des de la data d’adhesió al pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats i un pla d’adaptació al canvi climàtic que inclourà la sensibilitat del municipi envers els efectes del canvi climàtic, així com mesures concretes per minimitzar aquesta sensibilitat. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de Tarragona.

Tot seguit, es va aprovar el conveni dels ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Camarles i l’Ampolla per a la regularització de la contractació del servei de producció de comunicació audiovisual Delta.cat.

Els dos darrers punts van ser dues mocions presentades pel grup d’ERC. La primera moció “Celebració d’unes festes majors populars úniques” va ser aprovada per unanimitat, on l’alcalde, el Sr. Navarro intervingué per a dir que l’assumpte de les festes úniques és un tema important que necessita un consens municipal i que representa una forta despesa per a les arques municipals, amb un dèficit creixent any rere any. Que el resultat de la consulta popular no serà vinculant, segons informe jurídic de la Diputació, però que és un assumpte que hem de debatre i sotmetre’l a la participació ciutadana.

La regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) manifesta que el seu grup s’adhereix a la moció, ja que és un punt del programa electoral que el grup de JUNTS va portar a les darreres eleccions municipals.

La regidora Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS), preguntà a l’alcalde que donat que la consulta no serà vinculant, segons informe de la Diputació, llavors si surt un NO a les festes úniques, vostè respectarà el resultat?, contestant l’alcalde que si, però que si el percentatge està molt dividit s’haurà de replantejar.

La regidora Sra. Curto Camisón considera, que s’haurà d’acatar i respectar el que digui el poble.

Intervingué el regidor Sr. Brull (La Veu), per a dir que és molt important saber l’opinió de la gent, i el que pensi la gent s’haurà de respectar. És un tema que genera polèmica i és la millor fórmula per a sortir de dubtes.

La segona “Moció de suport a l’amnistia” , va ser aprovada per deu vots favorables i una abstenció.

El grup La Veu del Poble va presentar la moció “Para la defensa de los Festejos de Tauromaquia tradicional” promoguda per les entitats d’agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l’Ebre, la federación española de toros de cuerda i la euskalzezenzale elkartea, va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics.

Per acabar la sessió, l’alcalde va fer lectura dels informes d’alcaldia. El primer la sol·licitud d’un pacte de col·laboració entre l’Ajuntament i l’empresa Ecovent Parc Eòlic S.A, pel deteriorament dels camins municipals pel pas de camions de gran tonatge. El segon vas ser per informar que pròximament hi haurà una reunió amb els alcaldes per tractar els bous a la Festa Major. I per últim, la nova regulació del trànsit davant de l’Ajuntament, per part de la Diputació de Tarragona.

EL PLE APROVA UNA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D’UNES FESTES MAJORS ÚNIQUES

Ahir al Ple, entre altres mocions, es va aprovar una proposició de resolució presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, de Camarles i Lligallos, a la qual es van adherir la resta de les forces polítiques per unanimitat, acordant-se que es portarà a participació ciutadana. La proposta és la celebració d’unes Festes Populars úniques, respectant sempre als dos patrons, com a Festa Major, Sant Joan i Sant Jaume. L’alcalde es va comprometre a respectar els resultats de la consulta, i que sigui la ciutadania de Camarles i Lligallos els que decideixin entre tots. No obstant, en cas de no haver-hi una resposta molt majoritària, serien els mateixos grups polítics governant al municipi els que tindrien l’última paraula.

(Un dels motius pels quals pensem que el poble necessita aquest canvi seria equilibrar l’economia municipal).

El text íntegre de la Proposta de resolució és el següent:

“Des del grup Esquerra Republicana de Catalunya de Camarles i Lligallos, presentem a ple la proposta d’unificar les FESTES MAJORS dels nostres, per atendre una reivindicació popular cada cop pobles més notòria, i així donar sortida al debat insistent ja instal·lat entre la ciutadania dels dos nuclis poblacionals del municipi; i també a la necessitat urgent d’equilibrar l’economia municipal en base a les dades econòmiques que us presentem en la taula adjunta (document 1), i a les següents conclusions:

Tenim un pressupost modest de poc més de 3 milions d’euros (3,25 milions el 2019), on els últims anys els ingressos directes han anat disminuint, com a conseqüència principalment de, la reducció en la recaptació d’impostos i taxes, per exemple els ingressos que rebíem per l’impost sobre béns immobles de característiques especials de l’autopista de peatge AP-7 (IBICE) per import d’uns 92M euros aproximadament, al ser l’autopista lliure de peatges i que, ja durant aquest any 2020, hem deixat de cobrar; també per la pujada significativa que es preveu sobre un 11% en el manteniment dels serveis de recollida d’escombraries. Ja sabem a dia d’avui que aquest servei és deficitari, i s’anirà incrementant a causa dels nivells baixos de reciclatge que presentem al nostre municipi, i que hem de capgirar, conscienciant a la ciutadania per millorar el nivell de gestió de la brossa; i també a la disminució de l’activitat econòmica, basada principalment en la construcció. Per tot, a mesura que passen els exercicis econòmics, depenem més de les transferències per part de la resta d’administracions supramunicipals (Diputació, Generalitat, Estat Espanyol), les quals es fan més necessàries i latents.

Tots aquest tema i d’altres són una realitat que no podem ignorar, i si no hi posem solució, ens portaran al col·lapse econòmic.

Lo Grup Municipal d’ERC creiem que, la unificació de les festes populars és la millor opció per al conjunt de la població: som un poble amb dos nuclis urbans separats per una distància assumible que ens permetria buscar un punt de celebració intermedi, amb una població de 3324 (cens 2019) persones, i amb un total de 16 dies de festa major, on la despesa definitiva que s’hi destina de 240M euros el 2019, fa inviable mantenir aquesta situació.

El nostre Grup Municipal d’ER apostem pel manteniment i millora en la qualitat de tots els serveis públics que actualment ofereix el municipi i que requereixen, que any rere any, es destinen més recursos per al seu manteniment.

També som conscients que cadascun dels dos nuclis de població del Municipi té la seva peculiaritat, el seu patró (Sant Joan i Sant Jaume) i la seva manera d’entendre i desenvolupar les festes majors:

En conseqüència, PROPOSO:
1. Celebració de les festes majors populars úniques. Buscant una data consensuada, i reduir les despeses.
2. Conservació del patró de cada poble. Celebrant unes festes patronals de caràcter institucional, tradicional i cultural representatives de cada poble.
Amb aquestes dos iniciatives la realitat seria permetre’ns un estalvi anual d’uns 100M euros que es destinarien a mantenir els actuals serveis municipals del tot essencials i també millorar les inversions.
3. Portar a consulta popular aquesta proposta per tal que siguin els ciutadans de Camarles i Lligallos els qui decideixen si, (1) mantenim la situació actual en detriment d’altres Inversions o serveis essencials, o bé apostar per la, (2) unificació de festes majors en un consens com a municipi decidint-ho de manera DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.”

25/02/2021 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE RETIRA LA CONSULTA DEL CANVI DE NOM DEL CAMP DE FUTBOL

El ple municipal ordinari del dijous 25 de febrer va aprovar, amb els vots de l’equip de govern, retirar la consulta popular del canvi de nom del camp de futbol “Pla de Barra” pel nom del Sr. Josep Bellés Royo, per respectar la voluntat de la petició de la família.

Per unanimitat el Ple aprova encarregar a la Diputació de Tarragona mitjançant un conveni, la gestió informatitzada del padró d’habitants.

Durant el transcurs del ple municipal, també es va aprovar per unanimitat un increment lineal de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament, funcionaris, laborals i persones eventuals del 0,9% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquests, i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social. Aquest increment serà amb efectes a partir de l’1 de gener.

Per acabar, l’alcalde va informar de la futura signatura del conveni interadministratiu de cooperació entre els ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Camarles i l’Ampolla per a la regulació de la contractació conjunta del servei de producció de comunicació audiovisual Delta.cat, amb un contracte per a dos anys amb possibilitat de pròrrogues per a dos anys més.
El segon punt d’informes d’alcaldia, tracta sobre els avantprojectes de Parc Eòlic Vandellòs II i el Parc Solar a Camarles, on l’alcalde proposa una reunió amb els portaveus dels grups polítics per tractar aquest tema tan important i poder consensuar entre tots les al·legacions de rebuig als avantprojectes esmentats anteriorment.

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

Ple Municipal Ordinari_png

S’ha convocat el Ple ordinari de l’Ajuntament de Camarles per a demà dijous, 25 de febrer a les 13.00 hores. La sessió es realitzarà de forma telemàtica. Els ciutadans i ciutadanes podran seguir en directe el Ple de l’Ajuntament a través d’streaming accedint al Canal de Youtube de l’Ajuntament, en el següent enllaç.

Dia: 25 de febrer
Hora: 13:00 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

Ordre del dia.

1- Lectura i aprovació de les actes anteriors.

2- Dació de comptes dels decrets de la Presidència.

3- Dació de comptes de les Juntes de Govern Local.

4- Aprovació proposta retirada de la consulta popular, canvi de nom del Camp de Futbol “Pla de Barra”.

5- Aprovació d’encàrrec a la Diputació de Tarragona de la Gestió informatitzada del Padró d’Habitants.

6- Aprovació proposta increment retributiu LPGE 2021, personal de l’Ajuntament.

7- Informes d’alcaldia.

8- Proposicionsurgents.

9- Precs i preguntes.

Convocatòria del Ple