CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 8 DE JULIOL DE 2024

Ple Municipal Extraordinari

Es convoca un Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dilluns, 8 de juliol a les 12:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Aprovació acta anterior

02. Donar compte adscripció regidors titulars i suplents a les comissions informatives grup municipal Candidatura de Progrés.

03. Proposta d’aprovació inicial pressupost general i plantilla orgànica 2024

04. Modificació recorregut bou capllaçat del dia 22 de juliol de 2024, a la festa Major de Camarles.

Ordre del dia Aquí