CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 8 DE JULIOL DE 2024

Ple Municipal Extraordinari

Es convoca un Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dilluns, 8 de juliol a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Moció modificació puntual del Poum per introduir la regulació dels usos del sòl no urbanitzable – sòl de protecció territorial, Clau 21 al terme municipal de Camarles.

Ordre del dia Aquí