CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 29 DE GENER DE 2024

Es convoca un Ple Ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dilluns 29 de gener de 2024 a les 12:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació actes anteriors

02. Donar compte decrets de l’alcaldia

03. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de l’Ampolla i Camarles

04. Aprovació inicial modificació puntual POUM-DIVISIÓ en subsectors PPU9-SECTOR 1 i 1 “LA MALLADA”

05. Aprovació inicial modificació puntual POUM Regulació de camins rurals

Propostes Urgents

Informes d’alcaldia

Precs i preguntes

 

Ordre del dia Aquí