29/12/2023 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRORROGAT PER A L’ANY 2024

El Ple municipal de Camarles va celebrar una sessió extraordinària el 29 de desembre de 2023 per abordar diversos temes. Entre els punts tractats es van aprovar l’acta anterior i el compte general de 2022, amb unanimitat entre els 10 regidors presents.

A més, es va donar compte de l’aprovació del pressupost prorrogat per a l’any 2024, i es va aprovar provisionalment una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. La regidora Sra. Bàrbara Curto del grup JUNTS va expressar el suport del seu grup, tot i qüestionar la urgència d’un dels punts.

El Ple també va debatre dues mocions presentades pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i va aprovar-les, tot i que el portaveu d’ERC, Sr. Navarro, va expressar la seva opinió contrària respecte a una de les mocions.

Finalment, en els informes de l’Alcaldia, l’Alcalde va expressar paraules de felicitació davant de l’últim Ple de l’any, desitjant el millor per al proper any nou als regidors i les seves famílies, així com al personal de l’Ajuntament.