CP/PSC – MOCIÓ DE CP RECLAMANT LA SUSPENSIÓ DE LES REGLES FISCALS PER A L’ANY 2024

En data 20 de desembre de 2023, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya “Progrés per Camarles i Lligallos, Candidatura de Progrés” a l’Ajuntament de Camarles ha presentat una moció al Ple per reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024.

La moció es basa en la recent informació proporcionada per la vicepresidenta quarta i ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, sobre l’Ordre Ministerial per a l’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat per al 2024. Aquesta mesura busca avançar en la modernització, la competitivitat i l’autonomia estratègica de l’economia espanyola.

El Grup Municipal del PSC destaca la importància de la suspensió de les regles fiscals en els anys anteriors (2023, 2022 i 2021) i com aquesta mesura ha contribuït a la recuperació econòmica i social del país. Així mateix, expressen la necessitat d’una pròrroga per a l’any 2024 per proporcionar als ajuntaments la certesa necessària per a la planificació pressupostària.

En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament de Camarles ha acordat instar el Govern de l’Estat a prorrogar la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024 i a revisar la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per proporcionar als ens locals major autonomia. Aquests acords seran comunicats al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, així com a la Federació de Municipis de Catalunya.

Grup: Candidatura de Progrés-PSC