CP/PSC – MOCIÓ DE CP PER COMBATRE LA SEQUERA A CATALUNYA SENSE COMPROMETRE L’AIGUA DE L’EBRE

El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya “Progrés per Camarles i Lligallos, Candidatura de Progrés” a l’Ajuntament de Camarles ha presentat una moció per al seu debat al ple, amb l’objectiu de reclamar mesures efectives per combatre la sequera a Catalunya que no comprometin l’aigua de l’Ebre.

La crisi hídrica és un dels principals reptes que s’enfronta Catalunya, agreujada pel canvi climàtic. El Grup Municipal del PSC destaca la necessitat d’actuar davant la baixa execució pressupostària i la reducció de les inversions en infraestructures hídriques, i destaca l’aposta per pal·liar els efectes de la sequera a través d’inversions en infraestructures de regeneració i reutilització de l’aigua.

La moció també fa referència a la llei de mesures extraordinàries i urgents per fer front a la sequera, aprovada pel Parlament el 4 de maig, que estableix normes i mesures extraordinàries contra la sequera i garanteix els serveis adequats del cicle de l’aigua, especialment l’abastament domiciliari per al consum humà a tot Catalunya.

En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament de Camarles ha acordat instar el Govern de la Generalitat a prendre mesures efectives per combatre la sequera a Catalunya sense comprometre l’aigua de l’Ebre, i traslladar aquests acords a altres forces polítiques, ajuntaments, consells comarcals, agents econòmics i socials, i al Parlament de Catalunya.

Grup: Candidatura de Progrés-PSC