CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 29 DE DESEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al divendres 29 de desembre de 2023 a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació acta anterior

02. Aprovació definitiva Compe General 2022

03. Dació de Compte Decrets 2023-0000348 d’aprovació pressupost prorrogat 2024

04. Aprovació provisional modificació del POUM fitxa 11 catàleg de masies per incloure una edificació rural existent

05. Aprovació moció del grup municipal del partit del socialistes de catalunya, per a reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024

06. Aprovació Moció del grup municipal PSC, mesures efectives per combatre la sequera a Catalunya que no comprometin l’aigua de l’Ebre.

Informes d’alcaldia

Ordre del dia Aquí