CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 25 D’ABRIL DE 2024

Es convoca un Ple ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimarts 25 d’abril a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació actes anteriors

02. Aprovació programació de les festes tradicionals amb bous a la Festa Major dels Lligallos 2024.

03. Aprovació programació de les festes tradicionals amb bous a la Festa Major de Camarles 2024

04. Delegació en favor de la Diputació de Tarragona de la recaptació en periode executiu de la taxa de serveis de Llar d’Infants i Centre de Dia.

05. Moció presentada pel grup Junts per Camarles i Lligallos per a l’ordenació del cablejat de companyies elèctriques i de telefonia a les façanes.

06. Moció presentada pel grup Junts per Camarles i Lligallos intant al govern municipal a la modificació puntual del POUM

07. Moció presentada pel grup Junts per Camarles i Lligallos referent a la contrucció d’una planta de biogàs al terme municipal.

Ordre del dia Aquí