Camarles.cat

3.357,10 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Dintre el Conveni marc de col·laboració entre Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix La Diputació de Tarragona dintre del programa protecció salut pública seguretat a les zones de bany-piscines 2019 , ha subvencionat a l’Ajuntament de Camarles en la quantitat de 3.357,10 Euros.