Camarles.cat

PROBLEMÀTICA AMB L’IMMOBLE OCUPAT PELS COLOMS

L’Ajuntament de Camarles ha posat tela a les finestres i portes de l’immoble situat al carrer Vint-i-tres, per evitar la nidificació dels coloms.

Ja era una problemàtica per als veïns i veïnes de l’immoble. El soroll, els animals morts per malaltia al carrer i els excrements provocaven problemes higiènics. Els coloms poden transmetre determinades malalties als humans i una de les principals vies de transmissió és a través dels excrements. Habitualment són portadors de paràsits i ectoparàsits (cucs intestinals, xinxes dels nius, llagastes, puces i mosques dels coloms).

Després de la falta de cooperació per part del propietari de l’immoble, perquè l’Ajuntament pugues actuar, s’han hagut de realitzar altres accions que han endarrerit la solució provisional de la problemàtica. Ens explica el regidor de Medi Ambient, Sr. Miguel Olid “Després de molt de temps amb aquest problema d’insalubritat per als veïns i veïnes, i contactar amb les administracions competents per solucionar el problema. Hem decidit actuar immediatament i obtenir el consentiment d’un copropietari per poder actuar i accedir a l’immoble”.

L’actuació executada per la brigada municipal, ha consistit a extreure tots els coloms de l’edifici i un cop buit, s’ha instal·lat tela a les finestres i portes, per evitar que tornin a entrar.

Regidoria de Medi Ambient: Miguel Olid