JUNTS – DESACORD SOBRE EL PROJECTE DEL CARRER SANT JOAN DE LLIGALLO DEL GÀNGUIL

El grup municipal JUNTS, liderat per la Sra. Sandra Zaragoza, ha manifestat el seu desacord amb el projecte del carrer Sant Joan a Camarles. En una reunió del ple municipal, la portaveu del grup va expressar les preocupacions respecte al projecte, destacant la falta de solucions per al clavegueram, els pals, el cablejat de llum i les instal·lacions de telefonía.

La Sra. Zaragoza va afirmar que, si es pot presentar un nou projecte que abordi aquestes preocupacions i asseguri un finançament sostenible, el seu grup podria donar suport al projecte. No obstant això, altres membres del grup JUNTS, com la regidora Sra. Bàrbara Curto, van expressar la seva oposició al projecte, subratllant les deficiències i afirmant que no es pot hipotecar als veïns del Lligallo.

A més a més, durant la reunió, es va realitzar una consulta nominativa als regidors, amb resultats diversos sobre el suport al projecte. El desacord dins del ple municipal reflecteix la complexitat i les preocupacions respecte al projecte del carrer Sant Joan a Camarles.

Grup: Junts per Camarles i Lligallos