20/04/2023 – CRÒNICA DEL PLE: ADEQUACIÓ DEL CARRER SANT JOAN DELS LLIGALLOS

Sessió Extraordinària del Ple Municipal per l’adequació del carrer Sant Joan al Lligallo del Gànguil

El 20 d’abril de 2023, a les 13:30 hores, es va celebrar una sessió extraordinària del Ple Municipal per abordar el tema de l’adequació de part del carrer Sant Joan al Lligallo del Gànguil.

En aquesta sessió, l’alcalde Sr. Ramón Brull va donar la paraula a la portaveu del grup municipal de JUNTS per Camarles i Lligallos, Na Sandra Zaragoza, perquè llegís la sol·licitud de convocatòria del ple extraordinari.

La regidora va manifestar que el projecte d’adequació del carrer Sant Joan al Lligallo del Gànguil havia estat presentat a la convocatòria de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024. En la votació anterior, el grup s’abstingué i va destacar la falta de solució als problemes del clavegueram, els pals, el cablejat de llum i les instal·lacions de telefonia.

El cost total de l’obra era de 491.280,95 €, amb una subvenció de 370.000,00 €. No obstant això, per resolució definitiva de la Generalitat de Catalunya, la subvenció final consolidada va ser de 190.000,00 €.

A més, es va destacar que el cost de l’obra s’havia incrementat aproximadament un 18%, arribant a 580.000,00 €. Això suposava una base imposable de 408.029,00 € després de descomptar la subvenció del PUOSC.

En una reunió amb els veïns afectats pel projecte, es va informar que el cost total de l’obra seria de 580.000,00 € i que el cost de redacció del projecte executiu seria de 18.029,00 €.

L’alcalde va explicar que l’ajuntament no podia assumir el cost total de l’obra sense l’aplicació de contribucions especials i que no podia acudir a un préstec per a inversions. Es va destacar la importància de complir amb els indicadors econòmics i amb el període mitjà de pagament a proveïdors.

Els veïns presents a la reunió van manifestar el vot en contra a l’execució del projecte i l’obra.

En conclusió, es va decidir que no es realitzaria el projecte executiu de l’adequació del carrer Sant Joan al Lligallo del Gànguil a causa dels problemes financers i les preocupacions dels veïns sobre els costos i els aspectes tècnics no resolts.