ERC – SUPORT AL PROJECTE DEL CARRER SANT JOAN DE LLIGALLO DEL GÀNGUIL

Debat intens al ple municipal sobre el projecte del carrer Sant Joan

En una recent reunió del ple municipal, el grup municipal ERC ha mostrat el seu suport al projecte del carrer Sant Joan a Camarles, tot i les preocupacions expressades pel grup JUNTS. El portaveu d’ERC, el Sr. Navarro, va manifestar el seu suport al projecte durant la consulta nominativa als regidors, donant un vot afirmatiu.

Durant la reunió, es va discutir àmpliament sobre les preocupacions respecte al finançament i les deficiències del projecte. La Sra. Sandra Zaragoza de JUNTS va expressar les seves preocupacions respecte a les deficiències del projecte, i va afirmar que el seu grup no pot donar suport al projecte en la seva forma actual, destacant la importància de trobar una solució al problema del clavegueram, els pals, el cablejat de llum i les instal·lacions de telefonía.

El ple municipal va decidir realitzar una consulta nominativa als regidors, amb resultats diversos sobre el suport al projecte. Aquest debat intens reflecteix la complexitat i les preocupacions respecte al projecte del carrer Sant Joan a Camarles.

Grup: ERC Camarles i Lligallos