22/05/2020 – CRÒNICA DEL PLE: L’AJUNTAMENT CELEBRA EL PRIMER PLE TELEMÀTIC DE LA HISTÒRIA

La sessió extraordinària es va realitzar de manera telemàtica, el 22 de maig per primera vegada en tota la història, a causa de la situació d’alarma derivada de l’extensió de la pandèmia del coronavirus. La sessió, va tenir una durada d’un hora.

En primer lloc l’alcalde el sr. Navarro va explicar les mesures que han dut a terme l’equip de govern de l’Ajuntament durant la pandèmia per la COVID-19. Acte seguit, es dona compte dels decrets de la presidència des del número 70 fins al 95.

Seguidament, en el Ple s’ha informat de l’empresa adjudicatària encarregada de realitzar les obres d’arranjament de camins municipals: Sortida de Camarles, Direcció l’ampolla, la Gravera, Creu Roja i lateral AP7. Després de la valoració dels pressupostos presentats, l’empresa ha estat Construccions 3G, S.A (Contregisa).

Oferta Publica
En el quart punt del dia, s’informa de la publicació d’una oferta per a un tècnic auxiliar per a la Llar d’Infants Municipal.

Construcció de nínxols
Davant la situació d’alarma decretada en tot el país per la pandèmia del coronavirus i a tesa la inexistència de nínxols al cementiri municipal, l’Ajuntament ha considerat la necessitat de contractar pel tràmit d’emergència la construcció de 12 nínxols, ja que no disposa de mitjans necessaris i suficients per portar a terme aquesta tasca. Després de valorar els pressupostos presentats, l’empresa amb l’oferta més econòmica ha esta Martí Queral S.L.

PROPOSTES DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CAMARLES I LLIGALLOS
El grup municipal JUNTS per Camarles i Lligallos ha proposat la creació d’una taula de treball amb representants del sector del comerç i serveis per la redacció d’un pla de reactivació de l’economia local per la Covid-19.

També a proposat la creació d’una taula de treball amb representants del teixit associatiu per la redacció d’un pla de contingència social per la Covid-19.