Camarles.cat

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

Els treballadors per compte propi o autònoms, amb les activitats suspeses pel Decret d’alarma o quan la seva facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat sempre que es compleixin els requisits següents:

a.- Estar afiliats i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors por Compte Pròpia o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

b.- En el supòsit de que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel decret d’alarma, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 por cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.

c.- Estar al corrent de les quotes a la Seguretat Social. Si a la data de la suspensió o la reducció no fos així, se li donarà un termini de 30 dies naturals per regularitzar aquesta situació i poder accedir a aquesta protecció.

ENTREGA PREMIS CAMPANYA NADAL 2018

L’Ass. de Comerç i Serveis de Camarles i Lligallos ha fet entrega de les paneres de la campanya de Nadal als guanyadors.

Al mateix temps la regidora de Promoció Econòmica, Bàrbara Curto ha obsequiat a tots els participants al concurs de façanes i aparadors de la passada campanya nadalenca, amb un val de 20 euros, a més a més, s’ha donat a conèixer els guanyadors de les façanes i aparadors.

Guanyadors/es façanes:

  • 1r Premi (Val 80 €): Alex Montoya
  • 2n Premi (Val 60 €): Mª Carmen Fabra
  • 3r Premi (Val 40 €): Pili Forastero

Guanyadors Aparadors:

  • 1r Premi (Val 80 €): Cafès & Pizza
  • 2n Premi (Val 60 €): Perruqueria Contrast
  • 3r Premi (Val 40 €): Perruqueria Laura Stil’s