OBRES DE LA PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DEL CAMÍ DE PINYOL DELS LLIGALLOS

L’Ajuntament de Camarles ha realitzat les obres de pavimentació del camí de Pinyol per un import de 46.822,28 € (IVA inclòs). Es tracta del tram que va del Lligallo del Roig fins al Lligallo del Gànguil, pel Mas de Pinyol, una zona on l’asfaltat estava molt deteriorat.

Aquesta via forma part de la xarxa principal de camins del municipi i hi passen vehicles freqüentment, ja que uneix els dos barris dels Lligallos. És per això que, des de la Regidoria d’Urbanisme es va considerar prioritari arranjar aquest tram.

L’Ajuntament de Camarles va sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya una subvenció dins de la convocatòria d’inversions en camins 2018/2020 que va ser concedida per un import de 46.822,28€.