L’AJUNTAMENT ENDERROCA DOS HABITATGES DE RUÏNA IMMINENT

Fa un mes, l’Ajuntament va iniciar un expedient de ruïna per a l’edifici de l’antiga “Xurreria de Camarles” i la casa adjacent del carrer Vint-i-set, en considerar que l’edificació estava en una situació de ruïna imminent, ja que l’estructura havia esgotat la seva capacitat útil, amb l’enfonsament parcial de la coberta..

Després de molt temps comunicant als propietaris que havien de reparar els habitatges o enderrocar-los, els serveis tècnics municipals van realitzar una nova inspecció aèria mitjançant un dron per veure l’estat dels habitatges des de l’aire, observant-hi un agreujament molt considerable de les patologies originals, tant estructurals com de funcionalitat, que fa inviable qualsevol reparació per mitjans normals i fa necessari l’enderroc. En ser una edificació adjacent, es va creure oportú realitzar l’enderroc de manera coordinada i conjunta, per aquest motiu es van adoptar un seguit de mesures encaminades a impedir l’accés de persones prop de les edificacions (amb el ballat de tota la seva façana i del carrer).

Aquest important empitjorament de les condicions de l’edificació comportava un risc de col·lapse amb afectació sobre la via pública i edificacions adjacents, per la qual cosa va caler una actuació immediata a través d’una tramitació d’emergència i l’enderroc es va realitzar immediatament el passat divendres 9 de novembre. Els treballs d’enderrocament i la retirada de l’enderroc es va realitzar durant tot aquell cap de setmana.

Amb motiu d’aquests treballs, es va tallar el carrer Vint-i-set i el carrer Quaranta-dos al pas de vianants i vehicles.